Renovering av småhus - utmaning med stor potential

Hur ändras energianvändning och termisk komfort vid olika renoveringsstrategier för energieffektivisering? Det finns potential att sänka energianvändningen och samtidigt höja den termiska komforten.
Foto: Mostphotos/Mickes fotosida

Omkring en miljon bostadshus byggdes i Sverige mellan 1965–1975. Dessa byggnader är idag gamla och boende riskerar att försämra sin hälsa på grund av att ventilationssystemen inte är tillfredsställande.

I denna studie utvärderas hur olika renoveringsstrategier för energieffektivisering påverkar energianvändningen och den termiska komforten. Detta genomförs genom en fallstudie för två enfamiljshus, den ena lokaliserad i Åmål och den andra lokaliserad i Katrineholm. Beräkningsprogrammet IDA ICE används för att genomföra simuleringar och uppskatta energianvändningen i dessa enfamiljshus. Simuleringarna genomförs för att möjliggöra en utvärdering av hur energianvändning och termisk komfort förändras vid renovering.

Resultat

Resultatet visar att då samtliga renoveringsstrategier beaktas är det möjligt att reducera energianvändningen med upp till 70 %. Renoveringsstrategier för energieffektivisering kan därmed bidra till en signifikant reducering av energianvändning. Resultatet visar även att renoveringsstrategierna förbättrar den termiska komforten.

Nytta

I denna studie utvärderas hur energianvändning och termisk komfort varierar vid olika renoveringsstrategier för energieffektivisering. Resultatet är användbart för branschen genom att visa potentialen att sänka energianvändningen i byggnadsbeståndet och samtidigt förbättra komfort för de boende.

Dessutom visas hur termisk komfort kan förbättras i småhus som är byggda under Miljonprogrammet.

Fakta

Titel

Energy-Efficient Renovation and Thermal Comfort Assessment of Two Swedish Single-Family Residential Buildings from the Million Program

Författare

Bhattacharjee, Shimantika

Publiceringsår

2016

Annat rapportnummer

EEBD–16/07

Deltagande organisationer

Lunds Tekniska Högskola

Rapportör

Victoria Edenhofer

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-27