Oväntat stor klimatpåverkan från ombyggnation i bostadsrätter

Bostadsrättsinnehavare bygger om sina lägenheter i större utsträckning än väntat. Klimatpåverkan är betydligt större än vad man tidigare trott. Nya koncept och lösningar av material och återbruk behövs.

I takt med att byggnader blir energisnålare kommer en allt större andel av miljöpåverkan från bygget och materialen i bostäder. Under en bostads livstid byts en mängd material ut, vilket bland annat påverkar klimatet. I studien har bostadsrättsinnehavarna i fem bostadsrättsföreningar, uppförda 2001 till 2008, fått svara på enkäter om ombyggnad och materialval i sin bostad.

Dålig planlösning samt kvalitet på material och utrustning är vanliga orsaker till ombyggnationen. Lägenhetsinnehavaren vill skapa förbättrad funktion, ökad möblerbarhet, öppna upp eller skapa fler rum.

Klimatpåverkan som sker på grund av underhåll och ombyggnationer i lägenheter är 40 procent högre än vad som kan anses vara normalt inre underhåll sett till hur länge material och utrustning borde hålla rent tekniskt. För att minska denna klimatpåverkan behövs nya koncept och lösningar kring materialval och ett ökat återbruk.

Risker med förändringar kan bli att en del ombyggnader leder till att lägenheterna inte längre uppfyller regler för tillgänglighet. Det kan också leda till otillräckliga luftflöden, bristande ventilation samt risk för fukt. Därför är det viktigt att tänka till inför omfattande renoveringar i lägenheter.

Resultat

  • I takt med att byggnader blir energisnålare kommer en allt större andel av miljöpåverkan från bygget av och materialen i fastigheterna.
  • Bostadsrättsinnehavare bygger om sina lägenheter i större utsträckning än väntat. Det orsakar större klimatpåverkan än vad man tidigare trott.
  • Ombyggnaderna leder även till att regler kring tillgänglighet och utrustning inte längre uppfylls. Det kan också orsaka problem med ventilation, fukt och luftflöden.
  • För att minska ombyggnationernas negativa miljöpåverkan behövs nya koncept och lösningar av material och återbruk.
  • Byggbranschen och bostadsbranschen behöver se över vad de menar med en god funktion. De verkar inte veta det idag, utan bygger för en okänd kund.

 

Nytta

Att renovera en bostad slukar mycket energi. Med hjälp av medvetna val och genomtänkta, långsiktiga och anpassningsbara lösningar vid utformningen av en byggnad kan arkitekten och beställaren minska mängden material och därmed den energi som går åt under en byggnads livscykel. Studien ska öka kunskapen om material- och energieffektiv arkitektur och bidra till att stärka arkitekturens roll för en framtida hållbar utveckling av den byggda miljön.

Fakta

Titel

Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder

Författare

Femenías, Paula; Holmström, Cecilia; Jonsdotter, Lina; Thuvander, Liane

Publiceringsår

2016

Annat rapportnummer

E2B2 Rapport 2016:02

Deltagande organisationer

Chalmers tekniska högskola, IQ Samhällsbyggnad, Energimyndigheten

Rapportör

Markus Lundborg

Kontaktuppgifter rapportör

markus.lundborg@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-10