Nyckel till än mer klimatsmart byggande - reducera inbyggd energi

Målinriktade optimeringsmetoder möjliggör att för byggnadens hela livscykel hitta rätt avvägning mellan inbyggd energi och den energi som behövs för driften.

Byggsektorn står för stora klimatutsläpp, att minska klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar.Svensk byggsektor bedöms ha lika stor påverkan på klimatet som utsläppen från landets alla personbilar. I Kina står byggsektorn för en fjärdedel av växthusgasutsläppen.Under senare år har insatser gjorts för att minska byggnaders energianvändning under drifttiden. Men för att ett byggprojekt ska bli maximalt hållbart i ett livscykelperspektiv måste hänsyn tas till energiåtgång under såväl byggprocess som driftfas. Syfte med projekt är att utveckla rättvisande metoder och verktyg för att göra heltäcknade bedömningar.

Resultat

Studien visar att det för att uppföra en byggnad maximalt energieffektivt krävs, förutom minskad förbrukning under driftfasen, att den inbyggda energin reduceras genom bland annat väl övervägda materialval. Produktionen av byggmaterial står för en stor del av koldioxidavtrycket hos nybyggda hus, men även till exempel byggprocessens utformning på arbetsplatsen bidrar till den inbyggda energin. För ett normalt hus beräknas den inbyggda energin, beroende på hur man räknar, stå för mellan 20 och 85 procent av den totala energiåtgången i ett livscykelperspektiv. Transporter av cement, byggnadskomponenter och utrustning till byggarbetsplatsen svarar tillsammans med byggplatsproduktionen för ungefär en tredjedel av byggnadsmaterialets bidrag till konceptbyggnadens inbyggda energi. Enligt gjorda beräkningar kan aktiv utvärdering av klimatpåverkan för konstruktionslösningar, material och produktionsplaner spara inbyggd energi motsvarande åtta års driftförbrukning. Målinriktade optimeringsmetoder möjliggör att för byggnadens hela livscykel hitta rätt avvägning mellan inbyggd energi och den energi som behövs för driften.

Nytta

Mycket finns att tjäna på att byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer tidigt, via en automatiserad eller delvis automatiserad BIM-driven designprocess, kan bedöma miljöeffekterna av en byggnads inbyggda energi. Väl underbyggda val av material, leverantörer, transportsätt och produktionstekniska metoder bidrar till mer klimatsmarta hus.

Även myndigheter kan dra nytta av forskningsresultaten vid exempelvis utformning av byggregler och miljökrav samt vid upphandling.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Quantifying and mitigating embodied energy in industrialized building platforms: an international research project between China and Sweden

Författare

Schade, Jutta; Shadram, Farshid; Lu, Weizhou; Olofsson, Thomas; Wiklund, Ulf

Publiceringsår

2018

Annat rapportnummer

40805-1

Deltagande organisationer

LTU

Rapportör

Schade, Jutta

Kontaktuppgifter rapportör

Jutta.schade@ri.se
Publicerat: 2019-07-03