Ny lag om loggbok för vissa byggnadsverk

Med hjälp av en loggbok ska man kunna spåra byggprodukter som kan ge negativa hälso- eller miljöeffekter så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Uppdraget är att förtydliga den föreslagna loggbokens innehåll, vem som har ansvar för loggboken och hur den ska överlämnas mellan parter, utforma tillsynsordningen och ge förslag på en lämplig tidpunkt för när lagen kan träda i kraft. Syftet med en loggbok är att man ska kunna spåra byggprodukter i en byggnad under hela dess livslängd. Till exempel för att lokalisera produkter som kan ge negativa hälso- och miljöeffekter. Boverket har lett utredningen och arbetet har skett i samråd med Transportstyrelsen, Trafikverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Information har också inhämtats från IVL och andra konsultföretag.

Resultat

Boverket föreslår krav på att en loggbok upprättas av byggherren vid nybyggnation och sedan hålls uppdaterad av fastighetsägaren under byggnadens livslängd.

Loggboken bör innehålla artikelinformation, datum för loggning, prestandadeklaration, säkerhetsdatablad, mängd och placering i byggnaden.

Det är i dagsläget inte möjligt att kräva kemikaliedeklaration för alla byggprodukter även om det vore önskvärt för att spåra farliga ämnen.

Nytta

Målet med en loggbok är att samla information som är värdefull vid förvaltning, sanering, ändring och rivning av byggnaden. Dokumentation av byggprodukter underlättar cirkulering av byggprodukter i ett giftfritt och resurseffektivt kretslopp.

Ladda ner
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Läs mer

Fakta

Titel

Dokumentationssystem för byggprodukter - Regler om loggbok för vissa nya byggnader och anläggningar

Författare

Boverket

Publiceringsår

2018

Förlag

Boverket

ISBN

978-91-7563-569-9

Annat rapportnummer

Boverket rapport 2018:22

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Publicerat: 2019-12-02