Nu skrotar vi skräpet

Det finns flera enkla sätt att minska avfallet i våra flerbostadshus. Göteborgs Stad har här tagit fram checklistor och praktiska råd till bostadsbolag och bostadsrättsföreningar som vill förebygga avfall och få mer pengar över till annat.
Publicerat: 2019-06-10

Det finns flera enkla sätt att minska avfallet i våra flerbostadshus. Ägare, förvaltare, chefer, styrelser, fastighetsskötare, bovärdar, och miljöansvariga – alla kan bidra.

Konkreta tips

I den här foldern från Göteborgs Stad finns goda exempel och checklistor med åtgärder, allt ifrån lånepooler och gemensamma lokaler, till tydlig information om avfallskostnader.

Guiden riktar sig till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som vill minska mängden avfall i sin byggnad och ger konkreta tips på åtgärder man kan vidta. Starta redan idag!

 

Källa: Göteborg Stad