Multiaktiva fasader - energi- och kostnadseffektivt?

Är integrering av multiaktiva fasadsystem mer energi- och kostnadseffektivt jämfört med traditionella energieffektiviseringsåtgärder? Här görs en undersökning.

Byggnader från Miljonprogrammet är i behov av renovering och det finns stor potential för energieffektivisering. Syftet med denna studie är att utvärdera huruvida integrering av multiaktiva fasadsystem är mer energi- och kostnadseffektivt jämfört med traditionella energieffektiviseringsåtgärder. Multiaktiva fasadelement värmeisolerar, ventilerar och värmer lägenheterna. Det är även möjligt att installera solceller i dessa element. Det innebär att förnybar energi kan produceras på plats.

Tre olika multiaktiva fasadsystem studeras och jämförs med motsvarande traditionella renoveringsåtgärder. De traditionella åtgärderna är: tilläggsisolering på utsidan av fasaden, ventilationssystem med värmeåtervinning, byte av fönster och tilläggsisolering på vinden.

Energiberäkningar och beräkning av livscykelkostnader, LCC, genomförs med ett typiskt miljonprogramshus som referens. Beräkningsprogrammen IDA ICE, HEAT2 och Wikells sektionsdata används till detta.

Resultat

Den multiaktiva fasaden visar sig reducera referenshusets energianvändning lika mycket som de traditionella renoveringsåtgärderna. Den totala energianvändningen reduceras med omkring 60 % och uppvärmningen med cirka 80 %.

Den mest energieffektiva renoveringsåtgärden visas vara att integrera ett ventilationssystem med värmeåtervinning, vilket även förbättrar inomhusmiljön i lägenheterna. De energieffektiva renoveringsåtgärderna återbetalas dock inte genom minskade energikostnader. Resultatet visar att lönsamhet endast kan uppnås då det finns behov av att renovera fasaden och kostnaderna kan täckas av underhållskostnader.

Fördelarna med att installera multiaktiva fasadsystem är minskad störning för hyresgästerna. Byggtiden blir kortare och hyresgästerna behöver inte evakueras eller tilldelas ersättning.

Nytta

Sverige har som mål att reducera energianvändningen i byggnadssektorn. För att uppnå detta behöver bland annat energianvändningen i det befintliga byggnadsbeståndet reduceras. Denna rapport utvärderar olika renoveringsåtgärder för att energieffektivisera byggnader. Fastighetsägare som står inför renovering av flerbostadshus och som vill göra underhåll eller energiåtgärder som omfattar fasaden har nytta av att läsa denna rapport.

Fakta

Titel

Multi-active Facades for Renovation of Million Programme Houses - An Analysis from Energy and Life Cycle Cost Perspectives

Författare

Adolfsson, Linn & Andersson, Charlotte

Publiceringsår

2016

Annat rapportnummer

EEBD–16/02

Deltagande organisationer

Lunds Tekniska Högskola, WSP

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-27