Miljonprogrammet blir självförsörjande med 100% fossilfri energi

I Vårgårda har sex flerbostadshus renoverats och uppgraderats med målet att området ska bli helt självförsörjande med 100% fossilfri energi. Projektet har analyserats och utvärderats i syfte att kunna replikeras i stor skala.
Foto: Anthesis

I projektet i Vårgårda har en unik energilösning implementerats för flerbostadshus.  En kombination av solceller, vätgas och batterier ska göra byggnaderna självförsörjande på el för uppvärmning och varmvatten under hela året.

Målet med denna förstudie har varit att i samverkan med Vårgårda Bostäder ta fram en plan för hur renoveringsprojektet ska utvärderas med avseende på lönsamhet, säkerhet, tekniska aspekter m.m. Studien har även haft som mål att bedöma vilka drivkrafter och hinder som finns för storskalig utrullning i flerbostadshusbeståndet för denna typ av projekt.

Studien genomförs genom insamling av erfarenheter från aktörer som var inblandade i projektet. Beskrivning av projektet har delgivits av Vårgårda Bostäders VD Jan Thorsson.

Ytterligare fastighetsbolag kontaktades för att undersöka intresset för att genomföra liknande projekt.

Resultat

Arbetet med att ta fram förslaget till utvärderingsplan har utgått från ett antal olika kriterier, discipliner och aktörskategorier. Utvärderingskriterierna har sorterats under respektive disciplin och kan beroende på aktörskategori vara mer eller mindre aktuella.

I denna studie föreslås till en början en utvärdering av enklare karaktär, eftersom projektet i Vårgårda fortfarande var under genomförande. I ett senare stadium av renoveringen, och beroende på vilket syftet är med utvärderingen, kan en mer avancerad utvärdering genomföras.

Intervjuer med fastighetsbolagen Castellum och Skövdebostäder visade att det finns intresse av att använda sig av delar av Vårgårda Bostäders projekt. Både Castellum och Skövdebostäder ser möjligheten att minska effektbehovet i sina fastigheter som betydelsefull. Detta kan vara ett viktigare mål för många fastighetsägare än målet att uppnå hundra procent självförsörjning av energi.

Nytta

Vårgårda Bostäders projekt utgör ett viktigt demonstrationsprojekt som andra fastighetsbolag kan dra nytta av och bidra till såväl lokala, nationella som internationella energi- och klimatmål. Studien har visat att projektet lämpar sig bäst för målgrupper som vill kapa effekttoppar alternativt vill bidra till en låg energianvändning vid nyproduktion eller renovering.

För de aktörer som vill ställa om till ett hållbart energisystem och vill använda sig av Vårgårda Bostäders projekt återfinns här en utvärdering av projektet med avseende på lönsamhet, säkerhet, tekniska aspekter m.m.

Fakta

Titel

Vårgårda Bostäder 100 % fossilfritt - miljonprogrammat blir självförsörjande

Författare

Westling, Hanna. Hammar, Maria. Persson, Agneta

Publiceringsår

2019

Annat rapportnummer

Rapport 2019:10

Deltagande organisationer

Anthesis, Energimyndigheten

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se

Byggårsintervall start

1970
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-27