”Miljöbyggnad” som hjälp vid renovering

Miljöbyggnad kan hjälpa fastighetsägare att renovera hållbart. Flera fastighetsbolag är intresserade, men för bred användning som stöd för rejäla förbättringar krävs det troligen tydligare ekonomiska incitament.

Begreppet för miljömässigt hållbara byggnader har under de senaste 20 åren kommit att uttryckas i form av olika certifieringar. Under de senaste åren har det svenska systemet Miljöbyggnad, jämfört med internationella motsvarigheter, ökat mest i användning. Till skillnad från andra system är Miljöbyggnad utvecklat utifrån svenska lagar, regler och förutsättningar.

Även om användningen av Miljöbyggnad kan innebära en dålig klassning, har systemet visat sig vara hjälpsamt, även vid renovering. Det naturliga sättet är att först göra en nulägesklassning för att formulera konkreta mål om att nå en viss klassning. Ett annat tillvägagångssätt är att använda nulägesklassningen för att kontrollera att andra viktiga miljö- och hälsofrågor inte försämras till följd av andra åtgärder.

Resultat

Implementeringen av certifieringssystem kan hjälpa till att formulera specifika krav vid upphandling av renoveringsarbetet. Men de kan också hjälpa till under processen för kommunikation mellan olika aktörer.

Det är inte nödvändigt att använda systemet för klassning, det fungerar lika bra att använda med syftet att bara vara ett utrednings- och planeringsverktyg. Flera fastighetsbolag har visat intresse för att använda Miljöbyggnad för att lyckas med mer hållbara renoveringar, men för att detta ska bli verklighet krävs med stor sannolikhet tydligare ekonomiska incitament.

Nytta

Det tog sin tid för Sverige att besluta om ett tydligt miljöklassningsverktyg som är accepterat inom branschen. Nu behöver vi bara de fördelar som dessa klassificeringar innebär i andra länder, till exempel bättre lånevillkor, förmånligare subventioner från kommunen eller lägre skatt på projektkostnaderna.

Fakta

Titel

"Miljöbyggnad" som verktyg vid renovering

Författare

Malmqvist, Tove och Brown, Nils

Publiceringsår

2012

Förlag

Forskningsrådet Formas

ISBN

978-91-540-6069-6

Rapportör

Schultz, Linnéa

Kontaktuppgifter rapportör

linnea.schultz@ri.se

Byggårsintervall start

1973

Byggårsintervall stopp

1973
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-02