Lönsamheten av individuell mätning och debitering av värme och vatten

Individuell mätning och debitering av värme och varmvatten kan leda till minskad förbrukning – men är det lönsamt?
Foto: Alicja, Pixabay

Denna artikel behandlar Boverkets beräkningar av lönsamheten av införandet av IMD. I samband med lagen om energimätning i byggnader gav Boverket rekommendationen att inte införa ett krav på mätningarna. Detta efter att Boverket, baserat på utredningar från 2014 och 2015, bedömde att dessa inte var kostnadseffektiva, varken för kyla, värme eller tappvarmvatten.

I och med detta fick Boverket uppdrag på att göra en uppföljning av resultaten kommande år. Uppföljningen inkluderade uppdaterade beräkningar av kostnadseffektiviteten av att individuellt mäta och debitera (IMD) värme och tappvarmvatten på lägenhetsnivå, i flerbostadshus och kontor, vid ny- och ombyggnad och i befintliga byggnader.

Resultat

De nya resultaten från 2018 skiljer sig inte från tidigare resultat inom området. De visade på en fortsatt olönsamhet i att installera en värmemängdsmätare vid ny- eller ombyggnad. En möjlig ekonomisk vinst indikerades i typbyggnaden av sämst prestanda i fall där temperaturen med säkerhet sänktes med 1°C, men lönsamheten försvann i samband med att osäkerheten introducerades till beräkningarna.

Utfallet av IMD av tappvarmvatten visar på en eventuell lönsamhet i de fall där vattenförbrukningen minskar men också att det i många fall, generellt sett är olönsamt. Oberoende av dessa mätningar, är det vid nyproduktion idag nästintill standard att installera system för mätning av tappvarmvatten vid nyproduktion. Vilket tyder på en eventuellt liten ekonomisk konsekvens för byggherrarna om lagkrav på dessa mätningar skulle införas.

Nytta

Individuell mätning och debitering av kyla, värme och tappvarmvatten ger de boende större möjlighet att påverka och se på hur deras val gör skillnad. Men den skillnad som IMD förväntas göra är, i de flesta fall, så liten att ingreppet i sig blir ekonomiskt olönsamt. Då det idag nästan blivit till en standard vid nybygge är den ekonomiska aspekten av ett eventuellt lagkrav på IMD av dessa inte nämnvärd.

Fakta

Titel

Individuell mätning och debitering

Författare

Boverket

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-7563-559-0

Annat rapportnummer

2018:18

Kontaktuppgifter författare

Boverket

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Schultz, Linnéa

Kontaktuppgifter rapportör

linnea.schultz@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-11-04