Lokaldelning kan bidra till resurseffektivisering

En av de största resurseffektiviseringarna som kan ske i bygg- och fastighetsbranschen är att använda befintliga lokaler och deras omgivningar bättre och mer effektivt.

Värdens resurser behöver nyttjas mer hållbart. Det inkluderar även hur vi använder våra lokaler. I detta projekt har en arbetsgrupp bestående av företagsledare och forskare träffats och arrangerat workshops med lokalägare för att främja möjlighet till samutnyttjande av lokaler.

Inom projektet har utvecklingen av en marknad för delning mellan verksamheter undersökts. Rapporten innehåller förslag på aktiviteter som behöver genomföras för att öka delningen av lokaler samt exempel där lokaldelning har genomförts.

Resultat

Sju steg som behöver tas för att öka delning av lokaler och vilka hållpunkter som skapar förutsättningar för en sådan ökning har identifierats. Stegen är:

  1. Inventera kontinuerligt vilka befintliga ytor som nyttjas.
  2. Inventera kontinuerligt behovet av ytor.
  3. Går det att dela inom den egna organisationen med befintligt arbetssätt?
  4. Synliggör och kommunicera vilka ytor som är lediga och vad de skulle kunna användas till.
  5. Undersök om det går att dela med annan verksamhet och vad som krävs.
  6. Bygg multifunktionellt och flexibelt i samband med anpassningar, ombyggnation eller nybyggnation.
  7. Synliggör effekten av lokaldelning.

Nytta

Projektet lyfter fram exempel och förslag på hur lokalfastighetsägare kan arbeta med bättre utnyttjande av sina lokaler och hur de skulle kunna skapa förutsättningar på delning med andra företag.

Fakta

Titel

Resurseffektiva lokaler i Sverige – Lokaldelning som norm

Författare

En branschrapport från IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (ReCE)

Publiceringsår

2020

Annat rapportnummer

En branschrapport från IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (ReCE)

Deltagande organisationer

Vasakronan, KTH, IVL, Ramboll, RISE, Tengbom, SEB, Sweco, IHUS, White, Uppsala kommun, Skanska Öresund

Rapportör

Kurkinen, Eva-Lotta

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-10