Krav på funktionskontroll av ventilationssystem

Dåligt inomhusklimat i bostäder och på arbetsplatser kan orsaka allvarliga hälsoproblem för människor som vistas där. Ofta är den viktigaste åtgärden för att rätta till det att förbättra ventilationen.

Bristande skötsel och underhåll kan försämra funktionen i byggnaders ventilationssystem. Detta informationsblad från Boverket sammanfattar vilka skyldigheter byggnadens ägare har att genomföra funktionskontroller av ventilationssystemet och hur dessa ska dokumenteras.

Resultat

I tabellen redogörs hur ofta ventilationskontroll ska genomföras beroende på byggnad och typ av ventilationssystem.

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT- FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation

Installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning

Nytta

Informationshäftet sammanfattar på ett enkelt sätt hur ofta funktionskontroller ska utföras, hur den ska dokumenteras och var man hittar mer information inom ämnet.

Fakta

Titel

Krav på funktionskontroll av ventilationssystem

Publiceringsår

2017

Förlag

Boverket

ISBN

978-91-7563-314-5

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-02