Kombinera solenergi och bergvärme för maximerad energieffektivitet

Förnybara energikällor kan med fördel komplettera varandra. I Kungälv har en bostadsrättsförening skaffat ett system som kombinerar sol- och geoenergi. Forskare har följt projektet och testat olika styr- och reglerstrategier i syfte att öka energieffektiviteten.
Foto: torstensimon, Pixabay

Ett system med solceller och bergvärme installerades 2013 hos bostadsrättsföreningen Vårlöken i Kungälv. Systemlösningen utnyttjar en kombination av de förnybara energikällorna sol- och geoenergi. Den är en av de första i sitt slag i Sverige och är därför mycket relevant för utvärdering och optimering.

Genom projektet ville man få ny kunskap om styrning och i viss mån utformning för att kunna implementera det i framtida system och bidra till energieffektivare systemlösningar. Den nya lösningen förser föreningen med värme, varmvatten och en del av föreningens el. Till skillnad från ett typiskt bergvärmesystem får värmepumparna en extra värmekälla via solvärmen samtidigt som borrhålen laddas upp. Målet med projektet var en förbättrad energi- och kostnadseffektivitet för systemlösningen med solhybrider, värmepumpar och borrhål.

Resultat

Forskare har sedan installationen 2013 följt och utvärderat driften av systemet. Anläggningen består av tre värmepumpar som matas med energi från solhybrider (PVT-paneler) och bergvärme från borrade hål. Det finns även en elpanna som bidrar vid spetsbehov när värmepumpskapaciteten inte räcker till.  

Resultatet visar att en översyn av befintliga styrsystem för solkrets, värmepump och borrhål ger vinster. Genom enkla förändringar är det möjligt att öka nyttjandet av solvärmen betydligt jämfört med idag samtidigt som onödigt pumparbete kan undvikas. Alla medverkande parter har aktivt deltagit i projektet och pilotsystemet har därmed kunnat justeras allt eftersom nya erfarenheter dragits. Vägen från ny kunskap till tillämpning har därmed varit kort och effektiv.

Nytta

Då kombinationen av solvärme och bergvärme idag är ovanlig är det viktigt för branschen att lära sig mer om hur dessa system ska styras för att bli så effektiva som möjligt. I detta projekt utvärderas ett system som installerats hos en bostadsrättsförening vilket ger ytterligare kunskap om hur föreningar kan nyttja denna typ av energisystem.

Fakta

Titel

Solhybrid och bergvärme - Optimering av systemprestanda

Författare

Benson Jessica, Ollas Patrik, Räftegård Oskar, Gervind Pernilla.

Publiceringsår

2018

Annat rapportnummer

2018:03

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden AB, Energiförbättring Väst AB och Brf Vårlöken

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-04-22