Kom igång med cirkulärt byggande – goda exempel

Cirkulär ekonomi och cirkulärt byggande är relativt nya begrepp. Vad är det och hur kan du ta dina första steg mot ett cirkulärt byggande?

I Europa återvinns eller återanvänds cirka 40 procent av den totala mängden produkter och material som annars är tänkt att slängas. Värdet av en förbättring är inte enbart miljömässig utan i högsta grad även ekonomisk. Cirkulärt byggande handlar i praktiken ofta om att på olika sätt minimera avfall eller att öka materialåtervinningen.

 Det saknas idag en enhetlig definition av vad ett cirkulärt byggande är. Delvis på grund av detta har man gjort en översiktlig sammanfattning av området med fokus på nya affärsmodeller och metoder inom byggbranschen. Projektet har bestått av två delar där den ena delen presenterar goda exempel inom cirkulärt byggande och den andra delen består av en beskrivning av forskningsläget idag. Bland de goda exemplen finns bland annat exempel på återanvändning, resurseffektivare material, reducerat byggavfall, slutna kretslopp, men även helt nya affärsmodeller.

Resultat

I denna rapport kan du hitta exempel på nya affärsmodeller och/eller företag inom området cirkulär byggande. Exempel hämtas från såväl Sverige som andra länder. Även flera pågående och/eller avslutade forskningsprojekt beskrivs i korthet.

 Exempel ges på företag som jobbar med återanvändning av byggmaterial, belysning, möbler med mer. Även exempel på tillverkare av textilmattor, plastgolv och isolering ges, som har börjat med materialåtervinning där de tar tillbaka spillmaterial som de sedan tillverkar nya produkter av. I rapporten finns även exempel på retursystem för byggpallar, färdigkapade gipsskivor, modulbyggande, olika nätverk inom cirkulärt byggande etc.

 I rapporten ges exempel på pågående forskningsprojekt inom området där man bland annat utvecklar lösningar för cirkulärt byggande, informationsutbyte och ökad återvinning/återanvändning av byggmaterial och avfall. I rapporten finns länkar till alla projekt för vidare läsning.

Nytta

Rapporten ger en sammanfattad bild av de initiativ det finns i branschen gällande cirkulärt byggande samt några pågående och avslutade forskningsprojekt. Rapporten ger en bra översikt för den intresserade att läsa vidare via de länkar som finns i rapporten.

Fakta

Titel

Cirkulär ekonomi i byggbranschen

Författare

Ejlertsson Anders, Loh Lindholm Carina, Green Jeanette, Ahlm Maria

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-88787-74-3

Annat rapportnummer

C 338

Kontaktuppgifter författare

Ejlertsson Anders, Loh Lindholm Carina, Green Jeanette, Ahlm Maria

Deltagande organisationer

IVL
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-06-11