Klimatsäkra din fastighet

Tips och råd: Hur fastighetsägare kan gå till väga för att klimatanpassa och själv vidta förebyggande åtgärder för att säkra husen mot översvämningar, värme, stormar och ras, som kan få stora konsekvenser.
Foto: PublicDomainPictures, Pixabay. Bilden visar ett översvämmat gatukvarter där vatten tränger in in husens källare.

Fastighetsägare har ansvar att skydda sina fastigheter och vidta förebyggande åtgärder för klimatförändringar. Därför behöver fastighetsägare bygga rätt från början, kartlägga och arbeta systematiskt med klimatanpassning. Viktigt är även att identifiera och genomföra klimatanpassningsåtgärder vid renovering, underhåll, energieffektivisering och ombyggnation.

Försäkringsbolag kommer inte att ersätta skador för förväntade händelser. Därför är proaktivt hållbarhetsarbete en gemensam prioritet för fastighetsföretag, försäkringsbolag, kommun, verksamheter och boende. Klimatanpassning är ett aktivt arbete som behöver göras enskilt men också i samverkan mellan fastighetsägare och kommun för att få bäst effekt.

Resultat

I denna skrift ges tips och råd om hur fastighetsägare kan gå till väga för att klimatanpassa.  Bland annat återfinns arbetsgång som beskriver hur man som fastighetsägare kan utveckla ett strukturerat arbetssätt när det gäller klimatanpassning enligt följande 6 steg:

1. Kartlägg klimatrelaterade risker
2. Identifiera de mest kritiska fastigheterna/områdena
3. dentifiera lämpliga åtgärder
4. informera och utbilda
5. Ta fram en handlingsplan
6. Följ upp och revidera 

Här finns även förslag till lösningar och lästips för:

  • Kraftiga regn och översvämningar
  • Förändringar som medför varmare, torrare och fuktigare klimat
  • Ras, skred och erosion
  • Mer och intensivare snöfall, när det snöar
  • Ekosystemtjänster och gröna och blå lösningar

För fastighetsägare finns det olika instanser där man kan få stöd i sitt klimatanpassningsarbete. Bland informationen återfinns en sammanställning om var man som fastighetsägare kan vända sig.

Nytta

Klimatförändring kostar. Förebyggande kostar. Men det kostar normalt mer att återställa efter skador än att förebygga dem. Den här informationen vänder sig till fastighetsägare som vill få tips och råd om hur man kan gå till väga för att klimatanpassa och själv vidta förebyggande åtgärder för att säkra husen mot översvämningar, värme, stormar och ras, som kan få stora konsekvenser.

Fakta

Titel

Klimatsäkra din fastighet - Fastighetsägare i ett förändrat klimat

Författare

Cecilia Wyser

Publiceringsår

2019

Deltagande organisationer

Fastighetsägarna, Pussel Klimatkonsult

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-03-23