Jämförelse av FX- och FTX-system för ventilation av flerbostadshus

FX-system och FTX-system har jämförts med varandra avseende olika aspekter som systemuppbyggnad, komplexitet, robusthet, luftkvalitet, underhåll och energiekonomi.

Ventilation av flerbostadshus utförs normalt med antingen FX-system eller FTX-system och i denna rapport har systemen jämförts med varandra.

För jämförelsen har mätningar utförts i två lägenheter i flerbostadshus med FX respektive FTX-ventilation. De mätningar som utförts är luftflödesmätningar, koldioxidmätning samt tryck.

Jämförelserna har bland annat analyserat systemens känslighet för fönstervädring.

Vidare jämförs även komplexiteten för installationssystemen samt driftaspekter som filterbyten.

Resultat

För att uteluft ska kunna sugas in till varje FX-ventilerat sovrum krävs att undertrycket i sovrummen relativt uteluften är tillräckligt stort. Om exempelvis ett fönster öppnas i ett annat sovrum kommer ventilationen av övriga rum att halveras även om sovrummet med öppet fönster har dörren stängd. Genomförda mätningar visar att uteluftflödet i ett sovrum för två personer varierar mellan 2,2 till 6,2 l/s för provade driftfall medan luftflödet i FTX-byggnadens sovrum är relativt konstant vid 10 l/s oavsett provat driftfall.

Mätningar av koldioxidhalter i sovrum visar också på högre halter i sovrummet med FX-system jämfört med motsvarande sovrum med FTX-system.

Nytta

Mätningar i studien visar på att FX-hus är känsligare för vädring och att koldioxidhalter i sovrum visar på högre halter i sovrummet med FX-system jämfört med motsvarande sovrum med FTX-system.

Sammantaget visar resultaten i denna utredning att FTX-systemens andel sannolikt kommer att öka framöver eftersom FX-systemen bedöms få svårare att klara framtida krav på energiprestanda och luftkvalitet.

Fakta

Titel

Jämförelse av FX- och FTX-system för ventilation av flerbostadshus

Författare

Bergqvist, Bengt

Publiceringsår

2018

Förlag

Svensk Ventilation

Kontaktuppgifter författare

bengt@energianalysab.se

Deltagande organisationer

Svensk Ventilation; Energianalys AB; Gösta Schelin AB; Systemair; Fläktwoods; Strandsluft; IV-Produkt; Creovent AB

Rapportör

Kempe, Per

Kontaktuppgifter rapportör

per,kempe@pe.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-07-02