Installation och slutbesiktning av solelanläggningar

Här finns information om installation och slutbesiktning av solelanläggningar från satsningen Sol i Väst. Ett stort antal sätt att montera solcellsmoduler på tak och på mark beskrivs samt varför och hur man genomför en slutbesiktning när installationen är klar och anläggningen ska övertas av ägaren.

Ett väl utfört montage av solcellsmodulerna är en förutsättning för att anläggningen ska förbli intakt och leverera enligt specifikationen under många år. Ett felaktigt montage kan inte bara leda till skador på moduler och kablage utan också på underliggande tak och byggnader.

På samma sätt är en grundlig slut- eller entreprenadbesiktning utgående från ett kontrakt mellan installatör och beställare en bra försäkring för anläggningsägaren när denne ska överta ansvaret för anläggningens drift.

Informationsmaterialet har tagits fram av Paradisenergi som skrivit den så kallade takguiden och RISE som skrivit avsnittet om besiktning.

Resultat

Materialet beskriver de vanligaste montagesystemen på marknaden och hur de appliceras på våra vanligaste taktyper. Lutande och plana tak, tak med falsad eller trapetsformad plåt, tak med tegel, papp eller membranduk, ballastsystem etc. Även gröna tak, fasader och marksystem berörs och allt är rikt illustrerat med bilder och skisser.  

Besiktningsavsnittet redogör för varför slutbesiktningen och en tillkommande garantibesiktning är viktiga och vad som krävs för att de ska bli väl utförda. Dessutom förklaras vilka regelverk, standarder och föreskrifter som man har att förhålla sig till vid besiktningen.

Materialet ingår i en större satsning inom projektet Sol i Väst och kan med fördel läsas tillsammans med information om förstudie och upphandling som beskrivs mer utförligt i ett studiematerial om upphandling för fastighetsägare och i ett studiematerial om upphandling för offentlig verksamhet.

Nytta

Informationen syftar till att öka kompetensen hos såväl beställare som installatörer och besiktningspersoner. Ökad kunskap om installation och besiktning hos dessa grupper är av stor vikt och en av flera förutsättningar för en sund utveckling av solelmarknaden i Sverige.

Fakta

Titel

Installation och slutbesiktning av solelanläggningar

Författare

Paradis, Johan; Kovács, Peter

Publiceringsår

2018

Kontaktuppgifter författare

Bergman, Fredrik Hugo Grauers gata 5B S-411 33 Göteborg E-post: info@hallbarutvecklingvast.se

Deltagande organisationer

Hållbar Utveckling Väst, Paradisenergi, RISE

Rapportör

Peter Kovács

Kontaktuppgifter rapportör

RISE Box 857 S-50115 Borås
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-04-09