Hyresgästers uppfattning om större renoveringar i flerfamiljshus

En studie om hur hyresgäster upplever renoveringar. Hur renoveringen uppfattas påverkas av den sociala miljön, främst relationen med bostadsföretaget, beträffande distans, tillit och rättvisa.

Renoveringar påverkar hyresgästernas hem men hur hyresgästerna uppfattar detta finns det lite kunskap om.

Studien genomfördes med syftet att presentera hyresgästernas erfarenheter och uppfattningar av större renoveringar i deras hem, framförallt renoveringar som inkluderade energieffektiviseringsåtgärder på byggnaden.

Hyresgästernas åsikter fångades genom gruppintervjuer. Frågeområden berörde känslor och tankar innan renoveringen påbörjades, renoveringens påverkan när den pågick, renoveringens resultat och deras påverkan på livskvaliteten, tankar om renoveringens effekter på energiförbrukningen, och rekommendationer för framtida renoveringar.

Resultat

Hemmet omfattar inte bara lägenheten utan också gemensamma utrymmen inom och utanför byggnaden, vilket resulterar i ett behov av kontroll och som leder till känslor av förlust när denna miljö förändras.

Studiens resultat visar att upplevelsen av en renovering påverkas av den sociala miljön, främst relationen med bostadsföretaget, beträffande distans, tillit och rättvisa. Om den sociala miljön inbjuder till dialog minskas risken att förändringar som orsakats av renoveringar uppfattas som hot. Bland annat genom att bjuda in hyresgäster som vill delta i renoveringsplaneringsprocessen till dialog och därigenom ger de möjlighet att påverka förändringar.

Nytta

Studien visar hur viktigt det är att bjuda in hyresgäster till dialog och att det är viktigt att betrakta lägenheten och kringliggande gemensamma ytor som ett hem. Även relationen mellan boende och bostadsföretaget, inte minst förtroende för varandra, är viktiga byggstenar för en lyckad renovering.

Fakta

Titel

Your House is My Home: Tenant Perceptions of Major Renovations including Energy-Efficiency Measures in Multifamily Housing in a Swedish Residential Area

Författare

Pedersen, Eja ; Blomsterberg, Åke

Publiceringsår

2016

Tidskriftstitel

Journal of Engineering and Architecture

Volym

Vol. 4, No. 1

DOI

https://doi.org/10.15640/jea.v4n1a2

Rapportör

Liane Thuvander

Kontaktuppgifter rapportör

liane.thuvander@chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-04-24