Hållbar ombyggnad – enda vägen framåt

Beskrivning av läget för hyresgäster som hamnar i en ombyggnad eller renovering med standardhöjande åtgärder och påföljande hyreshöjningar. Hyresgästföreningen presenterar förslag till lagändringar.

Hyresgästföreningen konstaterar att hyresgäster inte har tillräckligt stort inflytande vid ombyggnader. Därför behövs förändringar i lagstiftningen som ger ett förstärkt hyresgästinflytande. Syftet med rapporten är att ge förslag som visar hur människor kan bo kvar efter ombyggnader. Rapporten beskriver hur nuläget ser ut för de hyresgäster som hamnar i en ombyggnad eller renovering med standardhöjande åtgärder och påföljande hyreshöjningar.

Resultat

Hyresgästföreningen anser att det behövs förändringar i lagstiftningen som ger ett förstärkt hyresgästinflytande. En kombination av skärpt lagstiftning för inflytandet och ekonomiskt förbättrade villkor skulle underlätta många ombyggnadsprocesser. De viktigaste åtgärderna för en hållbar utveckling vid ombyggnader som presenteras i rapporten är: hållbar ROT för hyresrätter och hyresgäster, skattefria investerings- och underhållfonder, hållbarhetspremie till ombyggnad och upprustning, och förstärkt hyresgästinflytande vid ombyggnad.

Nytta

Upprustningsbehovet är en angelägenhet som sträcker sig bortom hyresgästernas och fastighetsägarnas intresse och ansvar. Rapporten ser ombyggnad och renovering ur ett hyresgästperspektiv och samhällsperspektiv och diskuterar ekonomiska villkoren vid upprustning och ombyggnad som berör branschen.

Fakta

Titel

Hållbar ombyggnad – enda vägen framåt

Författare

Hyresgästföreningen

Publiceringsår

2015

Deltagande organisationer

Hyresgästföreningen

Rapportör

Liane Thuvander

Kontaktuppgifter rapportör

liane.thuvander@chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-04-24