Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt

Här visas goda exempel på energieffektiviseringsåtgärder som olika flerbostadsföretag har genomfört. Dessa avser olika åtgärder för att inspirera fastighetsägare så att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs.
Det finns potential för fastighetsägare att genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Foto: PIRO4D, Pixabay

Genom att sprida goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsåtgärder som har genomförts av fastighetsägare kan potentialen visas upp för fastighetsbolag och andra aktörer för att stimulera dem till att genomföra liknande åtgärder. 

Syftet är att ge inspiration så att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs och att fallgropar undviks. Genom att lyfta fram goda exempel stärks möjligheten för andra fastighetsägare att genomföra liknande renoveringsprojekt. När andra värden än bara själva energikostnadsbesparingen blir belysta i de goda exemplen är fler energieffektiviseringsåtgärder lönsamma.

Initialt diskuterades vilka typer av energieffektiviseringsåtgärder och -projekt som kan vara relevanta att samla in och publicera. Intervjuer genomfördes med åtta fastighetsägare för att visa några goda exempel.

Resultat

De valda exemplen avser en rad olika åtgärder för att andra fastighetsägare ska inspireras till många olika möjligheter. Tre av bolagen som lämnat exempel har gjort olika former av åtgärdspaket. Det är i dessa åtgärdspaket som även åtgärder på klimatskalet har gjorts. Två av de andra bolagen som bidragit med exempel har gjort åtgärder i undercentralerna m.m. Slutligen har exempel på olika former av konvertering av värmesystemen hämtats från två bolag. 

  • Åtgärdspaket: LKF, Stena fastigheter och Stockholmshem
  • Undercentralsåtgärder: Vallonbygden och Uppsalahem
  • Värmesystemsåtgärder: Willhem och Kopparstaden

Bolagen har både bedömt energieffektiviseringsåtgärderna som lönsamma och kunnat visa på en rad olika mervärden. Energieffektiviseringsprojekt hittas på www.bebostad.se som separata PDF-dokument för respektive gott exempel.

 

Nytta

Låt dig inspireras av de lyckade och lönsamma energieffektiviseringsprojekt som beskrivs i studien. Här kan fastighetsägare ta del av det framtagna kunskapsunderlag baserat på goda exempel om företagsprocesser kring ekonomi och lönsamhet från genomförda energieffektiviserande projekt som har genomförts av bostadsfastighetsbolag.

Fakta

Titel

Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt

Författare

Ekelin, Saga; Westling, Hanna; Karlsson, Emma; Espert, Sara

Publiceringsår

2019

Annat rapportnummer

2019_03

Deltagande organisationer

Anthesis, BeBo

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se

Byggårsintervall start

1961

Byggårsintervall stopp

2018
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-13