Goda exempel på energieffektivisering av rekordårshus

Den förnybara energin räcker inte till för att tillgodose vårt energibehov. För att kunna halvera energianvändning i svenska bebyggelsen till 2050, måste renovering ske av många befintliga byggnader.

Brogården i Alingsås är ett av två exempel på energieffektiv renovering. De totalt 300 lägenheterna genomgick allt från byte av fasadmaterial och ventilationssystem till tilläggsisolering och fänsterbyte. Efter ett demonstrationsexempel på området, valde man senare att välja bort eller byta ut vissa delar av processen.

Det andra av de två projekten, Backa Röd, Göteborg, påbörjade sina renoveringar redan 2001 men då utan särskilt fokus på energifrågan. Likt Brogården utfördes här byte till FTX-ventilation och tilläggsisolering men här skedde också införandet av individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten.

Resultat

De åtgärder som genomfördes i Brogården och Backa Röd resulterade i stora energibesparingar då det två projekten minskade sin energianvändning från 215 till 108,5 kWh per m2 respektive 178 till 52 kWh per m2. Detta tack vare de utförliga renoveringarna. I Backa Röd berodde det också delvis på införandet av IMD vilket avsevärt minskade de boendes förbrukning av varmvatten och bidrog till den sammanlagda reduceringen av energiförbrukning i projektet.

Nytta

Genom de exempel som presenteras i texten kan vi sprida information och motivation för renovering av alla typer av byggnader, inte bara rekordårshus. Kunskapsspridningen av dessa ingrepp är ytterst nödvändig för att leda utvecklingen framåt. Samt att göra det möjligt för oss att halvera vår energianvändning.

Rapporten är en del av boken "Miljonprogrammet - utveckla eller avveckla", se sid 287.

Fakta

Titel

Renovering med stor energibesparing

Författare

Jansson, Ulla och Wall, Maria

Publiceringsår

2012

Förlag

Forskningsrådet Formas

ISBN

978-91-540-6069-6

Rapportör

Schultz, Linnéa

Kontaktuppgifter rapportör

linnea.schultz@ri.se

Byggårsintervall start

1971

Byggårsintervall stopp

1973
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-02