Marknadsöversikt för solcellsmoduler och solelutrustning

Här ges en översikt över produkter och system för solenergi för den svenska villamarknaden. Här får du som villaägare stöd inför en eventuell satsning på solel och överblick för hur marknaden för solel fungerar.
Bilden visar solcellsmoduler installerade på ett villatak. Foto: Skeeze, Pixabay

Information om solcellsmoduler och växelriktare för villor har samlats i denna marknadsöversikt, för såväl relativt mogna och etablerade som nya produkter och system. Studien behandlar enskilda produkttyper och produktgrupper och deras specifika egenskaper.

 Marknadsöversikten omfattar:

 • Solcellsmoduler
 • Modultyper
 • Celltekniker
 • Växelriktare
 • Takinstallation, infästningsanordningar och taktyper
 • Systemaspekter
 • Stöd vid val
 • Komponentval
 • Pris för villasystem
 • Klimat- och hållbarhetsaspekter
 • Återvinning
 • Marknaden för villaanläggningar
 • Installatörer
 • Säkerhetsfrågor
 • Forum för mer information

Resultat

Valet av en viss produkttyp kan bero på anläggningens ändamål, men även på andra förutsättningar såsom ekonomi eller regelverk. Rapporten beskriver olika celltekniker, mono- och polykristallina kiselceller, tunnfilmssolceller och tredje generationens solceller som kan tillverkas med hjälp av screentryck. Här beskrivs även olika typer av solcellsmoduler, alltifrån standardmoduler i glas och polymerfolie till solcellsmoduler som integreras i byggnaden. I översikten ingår även en teknisk beskrivning av olika typer av växelriktare.

 Här hittas råd om vad du kan tänka på när du väljer solcellsmoduler och växelriktare samt kombinationer av dessa. Rapporten innehåller även tips angående installation och infästning av moduler på tak och fasader. Här listas ett flertal forum för villaägaren att konsultera inför en satsning på solel.

Nytta

Informationen vänder sig till konsumenter som vill ha mer information om tekniken innan de skaffar solceller. Här får du som villaägare en bra överblick på tillgängliga produkter och system för den svenska villamarknaden för solcellsmoduler, växelriktare, infästningsanordningar och kompletta system. Rapporten inkluderar bland annat en mer handfast vägledning för konsumenter, stöd vid val av komponenter och en beskrivning för hur villamarknaden för solel fungerar.

Fakta

Titel

Marknadsöversikt för solcellsmoduler, växelriktare, infästningsanordningar och kompletta system

Författare

Kovacs, Peter

Publiceringsår

2019

Annat rapportnummer

9P04225-03

Deltagande organisationer

Energimyndigheten, RISE

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-03-31