Funderingar på att upphandla energieffektiv tvättstuga? Här ges stöd!

Mer energieffektiv tvätt- och torkutrustning ger direkt effekt på driftskostnaderna då det medför lägre el- och fjärrvärmebehov. Här ges stöd till dig som vill upphandla energieffektiv utrustning till tvättstugor.
Det finns möjlighet att minska driftskostnaderna och miljöbelastningen genom att energieffektivisera tvättstugan. Foto: Igorovsyannykov, Pixabay.

Mer energieffektiv tvätt- och torkutrustning får en direkt effekt på driftskostnaderna, då det medför ett lägre el- och fjärrvärmebehov. Hur stor kostnadsbesparingen blir beror inte enbart på storleken på energibesparingen, utan även på hur taxemodellen är utformad. Fasta komponenter i taxekonstruktioner minskar lönsamheten vid effektivisering, och därigenom minskar incitamenten att effektivisera. Om man däremot minskar effektbehov i samband med sin energieffektivisering kan man nå större lönsamhet trots fasta kostnader i taxemodellerna.

Här ges stöd till upphandling av en komplett, nyckelfärdig tvättstuga genom en funktionsstyrd upphandling.

Resultat

I detta stöddokument beskrivs en checklista för genomgång och dokumentation av dagsläget i tvättstugan gällande sammansättning av brukare av tvättstugan, hur tvättstugan används och maskinernas prestanda. Vidare innehåller stöddokumentet råd till innehåll i förfrågningsunderlag i form av administrativa föreskrifter, tekniska rambeskrivning, anbudsformulär samt utvärdering av anbud.

Nytta

Detta dokument motiverar till att handla upp utrustning i ett helhetstag genom funktionsstyrd upphandling. De framtagna underlagen ger fastighetsägare en möjlighet att belysa energibehoven i sina tvättstugor och anpassa utrustningen till det faktiska behov som råder.

Fakta

Titel

Stöd till upphandling av energieffektiv tvättstuga

Författare

Jonsson, Roland; Winkler, Charlotta

Publiceringsår

2015

Deltagande organisationer

HSB Riksförbund, WSP Sverige AB, BeBo

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2020-05-29