Från kartläggning till åtgärd - så tar du steget!

Har ert företag genomfört energikartläggningsarbetet och vill ta steget vidare till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som kan ge verkliga besparingar? Ta då gärna hjälp av denna guide.

Denna guide vänder sig till både stora och små företag inom alla sektorer och är tänkt att vara ett stöd för de företag som genomfört energikartläggningsarbetet och nu vill ta steget vidare till att genomföra energikartläggningsåtgärder som kan ge verkliga besparingar.

 

 

Resultat

Utgångspunkten för guiden är att visa den ekonomiska effekten och den nytta som ett enskilt företag eller organisation kan uppnå genom att energieffektivisera. Guiden är generell och merparten riktar sig inte till någon specifik roll på företaget.

Guiden beskriver en process i fem steg som underlättar genomförandet av energieffektiviserande åtgärder. De fem stegen är följande och varje steg beskrivs i detalj i enskilda kapitel:

  1. Skapa ett affärsmässigt projekt
  2. Få projektet prioriterat och finansierat
  3. Genomför projektet
  4. Mät, följ upp och återkoppla
  5. Systematiskt arbete för energieffektivisering

I guiden finns även ett kapitel som bland annat tar upp investeringsbedömning och hållbara/gröna investeringar.

Nytta

Denna guide vänder sig till både små och stora företag inom alla sektorer och är tänkt att vara ett stöd för de företag som genomfört energikartläggningsarbetet och nu vill ta steget vidare till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som kan ge verkliga besparingar.

Guiden vänder sig främst till företag som har liten erfarenhet av att genomföra energieffektiviserande åtgärder eller som saknar särskilda resurser för att arbeta med energieffektivisering.

I guiden hittar du mallar för checklistor som kan vara till god hjälp i genomförandet.

Fakta

Titel

Från kartläggning till åtgärd - så tar du steget!

Författare

Energimyndigheten

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

ET 2017:11

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-18