Från energikartläggning till åtgärdsplan

Har ditt företag gjort en energikartläggning men vet inte hur ni ska gå vidare? Då finns denna guide för att stötta ert arbete med att ta fram en åtgärdsplan.
En energikartläggning ger ett underlag som gör det möjligt att prioritera och fatta beslut om åtgärder för energieffektivisering. Foto: Pixabay.

Många företag vill arbeta med energieffektivisering. Ett första steg är att göra en energikartläggning, efter det kan det vara svårt att komma vidare till att faktiskt göra något. Att ta fram en åtgärdsplan efter en energikartläggning hjälper till med att komma till nästa steg i att energieffektivisera ditt företag och blir ett hjälpmedel att ta beslut.  

Resultat

Denna guide ger konkreta tips hur ditt företag ska ta fram en åtgärdsplan och välja vilka energieffektiviseringsåtgärder ni vill genomföra. Genom guiden ges en snabb överblick hur man ska tänka och prioritera.

Nytta

Denna guide är till hjälp för fastighetsägare och företag. Guiden ska hjälpa företag att komma vidare i sitt arbete och ta fram en åtgärdsplan för energieffektivisering.

Fakta

Titel

Från energikartläggning till åtgärdsplan

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

ET 2017:22

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-04-17