Så kan ByggaF anpassas till renoveringsprocessen

Rapporten föreslår förbättringar i ByggaF, som är en metod för att implementera fuktsäkerhet i byggprocessen, och även anpassa ByggaF till renoveringsprocessen genom att införa en okulär inventering av befintlig byggnad.

Undersökningen är riktad till aktörer i bygg, miljö- och energibranschen såsom beställare, konsulter, leverantörer och samordnare. Den är även riktad till hyresgäster genom möjligheten att påverka vilka installationstyper man önskar sig ha hemma för att förbättra komforten. Undersökningen visar att det lönar sig att byta från självdrag till FTX system.

Resultat

Resultaten från intervjustudien visar att kunskapen om fuktsäkerhet är låg i byggbranschen och att det finns problem att introducera branschstandarden ByggaF till andra aktörer och att vissa justeringar av ByggaF behövs för att underlätta användningen.

I rapporten finns förslag på hur vissa dokument kan förbättras. Förslagen baseras på nu gällande lagar, förordningar, kunskap från rapporter samt på synpunkter från diplomerade fuktsakkunniga.

Slutsatserna från intervjuerna är att det är att branschen har problem att använda vissa dokument såsom exempelvis ” Fuktsäkerhet och riskvärdering”. Projektörerna behöver en bättre vägledning i fuktsäkerhet, speciellt vid utförande av riskvärderingen t ex baserad på tidigare utförda riskbedömningar från forskning, expertsystem och simuleringsprogram. Detta dokument måste även uppdateras för att undvika konflikter med andra branschstandarder. Ett förslag till uppdatering finns i rapporten.

Nytta

För att anpassa ByggaF till renoveringsprocessen föreslås att man utför en okulär inventering av befintlig byggnad. En checklista som kan vara till stöd vid inventeringen har tagits fram. Rapporten innehåller även konkreta förslag till förändringar av nuvarande ByggaF för att underlätta användningen av branschstandarden.

 

Här hittar du Branschstandarden ByggaF

Fakta

Titel

Suggestions for adjustments of ByggaF to improve the current use and suit the process of renovation

Författare

Olsson, Patrik, Tjäder, Elin

Publiceringsår

2016

Annat rapportnummer

Chalmers Master Thesis BOMX02-16-71

Kontaktuppgifter författare

Patrik.Olsson@flodens.se

Deltagande organisationer

Chalmers, RISE

Rapportör

Kristina Mjörnell

Kontaktuppgifter rapportör

kristina.mjornell@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2017-12-28