Fördelarna med obligatorisk ventilationskontroll

Genom obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kan man åstadkomma både ett bra inomhusklimat och låg energianvändning. Tydliga brister finns i arbetet med kontrollerna idag men nyttjar man dem på rätt sätt finns det mycket att vinna.
Det finns mycket att vinna genom att nyttja obligatorisk ventilationskontroll på rätt sätt. Foto: Shutterstock.

Lagen om obligatorisk ventilationskontroll infördes 1991 efter att problemet med fastigheters inomhusklimat ökat. Idag ska de flesta byggnader därför genomgå en OVK innan byggnaden tas i bruk och därefter med återkommande intervaller. Tidigare studier visar att OVK:n idag inte fungerar som de ska. Bland annat visade Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt för innemiljön i skolor 2015 att mer än 40 procent av skolorna hade klagomål på ventilationen och att 30 procent inte hade någon godkänd OVK.

I det här projektet har forskare undersökt hur OVK:n fungerar idag, såväl i teorin som i praktiken. 13 personer som på olika sätt är berörda av OVK har intervjuats. De arbetar som fastighetsägare, OVK-kontrollanter, handläggare på kommunen eller lagstiftare.

Resultat

Intervjuerna visar att en godkänd OVK inte är någon garanti för att innemiljön är bra. Det beror bland annat på att man inte alltid tar hänsyn till den nuvarande verksamheten i lokalen och att lagstiftningen för ventilation inte är anpassad efter ny teknik. Studien visar även att uppföljningen av OVK från kommunen ofta är otillräcklig.

Vid den återkommande funktionskontrollen av ventilationssystem ställs krav på att undersöka energisparåtgärder i ventilationssystemet. Detta utförs i begränsad utsträckning i praktiken och är en brist i OVK-protokollet. De energibesparande åtgärder som ingår i OVK:n hanteras dessutom väldigt olika och här finns stor potential för förbättring som kan leda till energibesparingar.

Trots dessa brister är de allra flesta överens om att OVK är ett bra system som är värt att bygga vidare på. En utvecklad OVK skulle både kunna förbättra innemiljön och minska energianvändningen.

Nytta

Studien kan hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att förstå de möjligheter som en OVK kan medföra om den görs och används på rätt sätt, men även ge insyn i de brister som den kan ha. Det är även viktigt för lagstiftare och kommunens handläggare att ta del av resultatet för att förstå hur de kan göra så att OVK:n fungerar som den är tänkt.

Fakta

Titel

Moderniserad ventilationskontroll

Författare

Fyhr, Kristina; Markusson, Caroline; Ruud, Svein

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

2017:25

Deltagande organisationer

RISE, Akademiska Hus, Svensk Ventilation, Borås Stad, Fabs AB, Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS)

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-13