Förbättrad samordning av installationstekniska system

Samordnade installationstekniska system i fastigheter borgar för energieffektiva lokaler med gott inomhusklimat. Optimering bör ske av delsystemen men också på en övergripande nivå vilket kräver ökad kompetens och kommunikation.
Illustration: Gerd Altmann, Pixabay

De system som styr värme, kyla, ventilation och tappvarmvatten i fastigheterna är idag ofta dåligt optimerade. Detta gäller de enskilda delsystemen och, inte minst, hur de samverkar. Även injusteringen kan vara bristfällig.

Med delsystem som ofta kommer från olika leverantörer och som i allt väsentligt ”lever ett eget liv” blir den övergripande fastighetsstyrningen inte optimal. Ökad samordning mellan de olika installationstekniska systemen är ett sätt att förbättra totalfunktionen.

Resultat

En undersökning har genomförts och resulterat i följande viktiga resultat:

  • De system som styr värme, kyla, ventilation och tappvarmvatten i fastigheter är idag inte alltid optimerade var för sig och i än mindre utsträckning trimmade för att verka tillsammans som en helhet.
  • Genom att förbättra samordningen mellan byggnaders olika tekniska delsystem är det möjligt att såväl förbättra driftsekonomin som att uppnå komfortvinster.
  • En grundläggande förutsättning för denna samordning är att det finns installationskompetens i byggprojekten samt fungerande kommunikationsvägar mellan dem som ska projektera, bygga och använda installationerna.
  • Att ta specialisthjälp, en kompletterande resurs som med fördel medverkar under hela byggprojektet, är ett sätt att öka installationskompetensen och därmed styra upp samordningen.
  • Installationerna kommer ofta in sent i byggprocessen och för att de inte ska komma i kläm krävs god tidsplanering. Om delsystemen är klara och optimerade blir inte den viktiga samordnade provningen lidande.
  • Behovet av installationssamordning tar inte slut när byggnaden är klar och överlämnad till förvaltning eftersom all utrustning behöver trimmas in och följas upp.

Nytta

Enligt denna rapport finns mycket att tjäna på samordning. Utöver sänkt energianvändning hör ökad komfort för dem som bor och verkar i huset till vinsterna.

Målsättningen med detta projekt har varit att kartlägga var samordningen av systemen brister och varför det blir så. I slutrapporten föreslås förbättringsåtgärder samtidigt som goda exempel på hur det kan gå till redovisas.

Fakta

Titel

Förbättrad samordning av installationstekniska system

Författare

Stensson, Sofia. Lane, Anna-Lena. Markusson, Caroline

Publiceringsår

2015

ISBN

978-91-637-6733-3

Kontaktuppgifter författare

Projektledare: Sofia Stensson E-post: sofia.stensson@ri.se

Deltagande organisationer

RISE, Wallenstam, NCC Contruction Sverige, Steen & Ström Sverige, Medicon Village, Castellum.

Rapportör

Lars-Henrik Björnsson

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-08-20