Förbättrad kommunikation kan ge smarta eltjänster en skjuts

Smarta elnät har stor potential att bidra till energieffektivisering. Men hur beter sig hyresgäster i en lägenhet utrustad med smart elnätsteknik där de själva kan styra elkonsumtionen? Det får du svar på i den här rapporten.
I övergången till en mer hållbar energianvändning anses smarta elnät spela en viktig roll. Foto: Jessica Kriström, IVL.

Smarta elnät anses spela en viktig roll i övergången till en mer hållbar energianvändning. Nätet kallas "smart" eftersom man använder sig av informationsteknik. Smarta elnät underlättar för integreringen av förnybara energikällor i elnätet.

I det här projektet har man undersökt hur hyresgäster beter sig när lägenheter utrustas med smart elnätsteknik och de boende själva kan styra elkonsumtionen. Totalt har 18 hyreslägenheter ingått i studien och utrustats med bland annat:

  • Diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare med tidsinställning
  • Uttag med en så kallad Hemmabortaknapp, där den boende kan stänga av flertalet elprodukter samtidigt
  • Solpaneler på balkong och fasad
  • Nätverk som samlar in data
  • Färgdioder i dusch och kök som visar vattentemperatur

Via en hemsida har de boende kunnat få information om sin elanvändning och solelsproduktion.

 

Resultat

Resultatet från studien visar att det finns en stor spridning när det gäller hur många som använde den nya tekniken. Hos majoriteten var intresset lågt för att styra sin elförbrukning. En förklaring kan vara att fjärrvärme i fastigheterna användes till både uppvärmning och vattenförbrukning. Det gör att incitamenten blir mindre eftersom det inte finns så mycket el att spara för användaren.

En rekommendation från forskarna till framtida projekt är att kommunikationen bör förbättras. En kommunikationsplan för den här typen av projekt som inkluderar alla aktörer är viktig. Det man tror är att samtliga involverade aktörer – tjänsteutvecklare, bostadsbolag och energibolag – skulle vinna på att förklara för de boende hur smart elnätsteknik kan bidra till såväl en större energiomställning som vara till nytta för det egna hushållet.

Nytta

Rapporten hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att bättre förstå hur smarta elnät fungerar samt hur det kan appliceras i lägenheter. Genom rapporten får man även bättre insyn i hur dessa lösningar kan tas emot av de boende och hur man ska agera för att uppnå den effekt och energibesparing som man vill åt.

Fakta

Titel

Framtidsgränd - hållbara livsstilar

Författare

Önnevall, Elin; Reitsma, Lizette; Gustafsson, Anton; Katzeff, Cecilia; Torstensson, Carin; Nyström, Sofie

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

2017:09

Deltagande organisationer

RISE, KTH, Bostad Mimer AB, Mälarenergi Elnät, There Corporation

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-13