Förbättrad energistatistik för lokaler

Statens energimyndighet arbetar med att förbättra den nationella energistatistiken för bebyggelsen. Denna rapport från 2005 redovisar arbetet med förbättrad energistatistik för lokaler.
Foto: Göran Berggren, Pixabay

Projektet ”Stegvis STIL” hade som primärt fokus att kartlägga och analysera elanvändningen i lokaler. I 2005 års etapp av arbetet har 123 kontors- och förvaltningsbyggnader inventerats. Detta var ett första steg på vägen att bygga upp en förbättrad energistatistik. Efter denna rapport fortsatte inventeringen i flera lokalkategorier för att elanvändningen i lokaler successivt skulle kartläggas, analyseras och uppdateras.

Resultat

En generell slutsats som kan dras av de genomförda analyserna är att byggnadernas energianvändning individuellt varierar mycket.

Resultaten från de 123 inventerade och kvalitetssäkrade byggnaderna visar att belysning, fläktar, och datautrustning står för en betydande elanvändning i huvuddelen av byggnaderna. Även kylmaskiner kan vara en betydande el-användare, liksom elvärme i de fall byggnaden har el för uppvärmning. Elanvändning för kyla och värme är dock mer varierande. De allra flesta av de inventerade byggnaderna (90 %) har fjärrvärme för uppvärmning. Vidare har 29 av 123 inventerade byggnader fjärrkyla installerad.

Nytta

Analysen av de 123 byggnaderna visar att det finns en betydande effektiviseringspotential inom kontorsbyggnaderna och dess utrustning. Denna effektivisering kan uppnås med dagens teknik och är ekonomiskt lönsam. Ett exempel på detta är belysning där den mest effektiva belysningstekniken (med T5-lysrör och HF-driftdon) i större omfattning används i byggnader som är privatägda.

Fakta

Titel

Förbättrad energistatistik för lokaler – ”Stegvis STIL” Rapport för år 1- Inventeringar av kontor och förvaltningsbyggnader

Publiceringsår

2007

Annat rapportnummer

ER 2007:34

Deltagande organisationer

Energimyndigheten

Rapportör

Björnsson, Lars-Henrik

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-08-20