Förbättra ljudmiljön på kontor

Samtal som pågår runt omkring dig på din arbetsplats gör lätt att man tappar koncentrationen. Utformningen av kontorsarbetsplatser är av stor betydelse med hänseende till hur buller i arbetsmiljön ska hanteras.
Bilden visar en kvinna som avskärmar sig från buller genom att ha stora hörlurar på sig. Foto: Stocksnap, Pixabay

Rapporten är framtagen för att ge vägledning i utformning av kontorsmiljöer och förstå vad som stör anställda. Den största ljudkällan på kontor är andra människor. Hur högt de runt omkring talar har inte så stor betydelse. Det som stör koncentrationen är att du uppfattar det som sägs. Buller, och då speciellt störande tal från andra, framförs ofta som ett av de större problemen i öppna kontor. Man måste därför vara extra noggrann när man utformar denna typ av lokaler.

Resultat

Även om det inte finns några gränsvärden för till exempel störande tal i öppna kontor finns det mycket man kan göra för att förbättra ljudmiljön. De allmänna råden till föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), tar upp flera exempel på sådant som arbetsgivaren behöver ta hänsyn till när det gäller ljudmiljön i öppna kontorslösningar:

  • Typen av verksamhet och vilka arbetsuppgifter som ska utföras
  • Akustiken i rummet och hur ljudet sprids i rummet
  • De enskilda arbetstagarnas förutsättningar och behov av kommunikation eller avskildhet
  • Hur störande ljudkällor placeras och hur de avskärmas, till exempel skrivare och ventilation
  • Behovet av tysta rum för samtal och arbetsuppgifter som kräver koncentration
  • Möjligheten att begränsa uppkomsten av störande ljud genom att göra rätt val av till exempel golvbeläggning, inredning och möbler.

Nytta

På alla arbetsplatser är det viktigt att arbeta med bullerfrågorna som en naturlig del av verksamheten. Det betyder att man planerar, bedriver och följer upp arbetet regelbundet så att riskerna med buller försvinner eller minskas så långt det är möjligt. Denna vägledning hjälper dig med råd om hur du kan arbeta för att följa föreskrifterna om buller och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fakta

Titel

Förbättra ljudmiljön på kontor

Författare

Arbetsmiljöverket

Publiceringsår

2018

Kontaktuppgifter författare

Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Telefon: 010-730 90 00

Deltagande organisationer

Arbetsmiljöverket

Rapportör

Lars-Henrik Björnsson

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2020-08-19