Hjälp för småhusägare som vill energieffektivisera bostaden

Åtgärdspaket vid renovering används främst i lokaler och flerbostadshus. Här visas vilken hjälp och möjligheter som finns tillgänglig för småhusägare vid renovering.

Det är viktigt att småhusägare och ägare av mindre flerbostadshus övertygas om nyttan med att energieffektivisera i egna byggnader. Nyckeln för att nå så långt som möjligt med en energirenovering utifrån de lönsamhetskrav som finns är att arbeta med åtgärdspaket.

Belok Totalmetodiken är en sådan metod som använts i kommersiella byggnader men även flerbostadshus. Huvudsyftet med metoden är att identifiera möjliga åtgärder för energieffektivisering i en byggnad och sätta ihop ett paket med åtgärder som, i sin helhet, uppfyller de krav på lönsamhet som ställs. Detta innebär att åtgärder som är något mindre lönsamma hjälps upp av mer lönsamma åtgärder. Tillsammans ger det ett paket som kan sänka energianvändningen avsevärt mycket mer än om enbart de mest lönsamma åtgärderna hade utförts.

I detta projekt undersöks om metoden även kan vara lämplig att använda som hjälpmedel för att göra en kostnadseffektiv större energirenovering i småhus.

Resultat

Resultaten visar att Totalmetodiken mycket väl kan användas även för småhus, men att vissa anpassningar är nödvändiga för att småhusägare ska kunna relatera till resultatet. Bl.a. beskrivs att presentationen av resultatet bör förändras visuellt för att underlätta för småhusägare.

Nytta

En tidigare förstudie visar att småhus står för den enskilt största delen av den byggda miljön i Sverige, därtill en stor mängd äldre hus i behov av renovering. För att kunna nå uppsatta energimål och minska energianvändningen tillräckligt är det viktigt att byggnader energieffektiviseras så långt som möjligt vid större renoveringar.

Fakta

Titel

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Författare

Johan Heier, John Are Myhren, Martin Bergdahl

Publiceringsår

2013

Deltagande organisationer

Högskolan Dalarna, ByggDialog Dalarna, Lågan, Energimyndigheten

Rapportör

Victoria Edenhofer

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-10