Fastighetsägarnas drivkrafter för energieffektivisering

Inom loppet av trettio år ska Sveriges energianvändning halveras. Men är fastighetsägarnas drivkrafter tillräckliga för att motivera till de renoveringar som krävs?

Sverige har som mål att energianvändningen i byggnader ska minska med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050, jämfört med 1995. För att nå det långsiktiga målet kommer det inte att räcka med att nya byggnader är energisnåla, eftersom de står för en så liten del av det totala byggnadsbeståndet. Omfattande investeringar i energieffektiviseringsåtgärder kommer att behövas, bland annat i de ungefär 600 000 hyreslägenheter från rekordåren som ägs av privata och allmännyttiga bostadsföretag. Vilka drivkrafter har de här bostadsföretagen att göra de investeringar som behövs?

Resultat

De drivkrafter fastighetsägarna har kan delas in i politiska, ekonomiska och etiska incitament. Kort sagt är de politiska att uppnå de krav och mål som sätts för energiprestanda, de ekonomiska att välja den åtgärd som resulterar i störst energiförminskning per investerad krona, och de etiska att ta ansvar utöver regelverkets krav.

Bostadsföretagen har drivkrafter för att energieffektivisera, men vilken typ av drivkraft som dominerar och hur starka drivkrafterna är skiljer sig åt från företag till företag. Rekordårens hus kommer att energieffektiviseras, men under nuvarande förutsättningar kommer det inte att vara tillräckligt för att nå de ambitiösa mål om halvering av energianvändningen till år 2050 som ställts upp i Sverige. För att nå dit är drivkrafterna inte starka nog.

Nytta

För att göra de bästa valen för energieffektivisering av byggnader är information och utbildning ytterst viktig. Den måste vara lättåtkomlig och informativ för att öka drivkrafterna och motivationen för fastighetsägarna att göra rätt val.

Fakta

Titel

Energieffektivisering - vad väntar fastighetsägarna på?

Författare

Högberg, Lovisa

Publiceringsår

2012

Förlag

Forskningsrådet Formas

ISBN

978-91-540-6069-6

Rapportör

Schultz, Linnéa

Kontaktuppgifter rapportör

linnea.schultz@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-02