Erfarenheter av putsade enstegstätade träregelväggar

Denna rapport är en uppföljning av tidigare publicering som varnade för risker med fuktskador i putsade enstegstätade träregelväggar. Här sammanfattas erfarenheter från skadeutredningar och inventeringar till och med år 2015.
Foto: b0red, Pixabay

År 2009 uppskattades att 10,5 miljoner kvadratmeter putsade enstegstätade regelväggar hade byggts. Metoden förekommer fortfarande, om än något modifierad vad gäller anslutningsdetaljer och materialval.

Enstegstätning gör konstruktionen känslig för läckage. Enligt erfarenheter från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)är skadebilden massiv och antalet av dessa fasader som helt saknar fuktindikationer är lätt räknade.

Resultat

Det behövs oerhört små otätheter för att vatten ska ta sig in i en enstegstätad fasad och orsaka stora skador. För att få en bra vägg måste detaljer vid anslutningar och genomföringar projekteras på ett säkert sätt, material ska vara hållbara och utförandet kvalitetssäkras noggrant.

SPs erfarenhet visar också att skadorna vanligtvis är lika stora eller större än förväntat baserat på de indikationsmätningar som utförs.

Nytta

Rapporten visar att skadefrekvensen är hög på enstegstätade putsfasader och att man vid åtgärd på skadade byggnader bör välja kvalitetssäkrade system som är verifierade genom provning och/eller tvåstegstätade fasadkonstruktioner.

Fakta

Titel

Erfarenheter av putsade enstegstätade träregelväggar

Författare

Jansson, Anders – Hansén, Magnus

Publiceringsår

2015

ISBN

978-91-88001-27-6

Annat rapportnummer

SP Rapport 2015:01

Kontaktuppgifter författare

anders.jansson@ri.se – magnus.hansen@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-10-11