Energiuppföljningsmetoder och -verktyg i lokalfastigheter

Fastighetsägare behöver ha koll på energianvändningen i sina fastighetsbestånd samt kostnad och klimatpåverkan av använd energi. Här beskrivs metoder som används och verktyg som finns för energiuppföljning i lokalfastigheter.
Det finns olika metoder och verktyg för energiuppföljning i lokalfastigheter. Foto: Shutterstock

Lokalfastighetsägare behöver ha kontroll över energianvändningen i sina fastighetsbestånd men även över kostnad och klimatpåverkan av den använda energin. För att kunna kontrollera det behöver lokalernas energianvändning mätas, samlas in och analyseras. Vad som ska mätas och följas upp samt hur det ska göras bestäms av tillgänglig teknik, lagkrav och fastighetsägarens behov och ambitionsnivå.

Digitalisering av fastighetsbranschen innebär att mängden tillgänglig information om energianvändning blir mycket större och kan nyttjas för att fatta korrekta beslut. Här ges en samlad bild över vilka metoder och rutiner som används och vilka verktyg som finns för energiuppföljning i lokalfastigheter.

Sammanställningen är utförd främst genom intervjuer med lokalfastighetsägare och leverantörer av energiuppföljningsverktyg.

Resultat

Valet av ett energiuppföljningssystem kräver ett helhetsperspektiv där fastighetsägaren behöver överväga ett antal aspekter. Vilket system som används för den tekniska och ekonomiska förvaltningen (s.k. FM-systemet) spelar också en stor roll. Antingen har FM-systemet en egen modul för energi som matchar organisationens ambition eller så behöver fastighetsägaren satsa på ett specialiserat program.

Det finns ett behov för utveckling av de befintliga energiuppföljningsverktygen. I de flesta program finns det fortfarande mycket att göra inom användarvänlighet och visualisering, datakvalitetssäkring, anpassning av rapporter och integrationer mellan system.

Ett förslag på kravspecifikation inför upphandling av energiuppföljningsprogram har tagits fram. Dessutom har utvecklingsbehov identifierats i dessa energiuppföljningssystem utifrån synpunkter från användare.

Nytta

Lokalfastighetsägare behöver ha koll på energianvändningen i sina fastighetsbestånd. Här fås en samlad bild över metoder och rutiner som används och verktyg som finns för energiuppföljning i lokalfastigheter.

Föreslagen kravspecifikation kan ge stöd inför upphandling av ett energiuppföljningssystem.Målgruppen är i första hand energistrateger, energiingenjörer, tekniska förvaltare och drifttekniker som har ansvar över fastighetens tekniska system. Utvecklare av dessa system tar del av det utvecklingsbehov som identifierats utifrån användarnas synpunkter.

Fakta

Titel

Energiuppföljningsmetoder och -verktyg i lokalfastigheter

Författare

Termens, Josep

Publiceringsår

2019

Deltagande organisationer

CIT Energy Management, Belok

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-13