Energitjänst kan hjälpa fler bostadsrättsföreningar att spara energi

Potentialen för att spara energi bland bostadsrätter är stort men trots det blir många energieffektiviseringsprojekt inte av. I det här projektet utvecklades energitjänster anpassade efter föreningars behov och önskemål.
Trots potentialen att spara energi och pengar bland bostadsrättsföreningar uteblir många energieffektiviseringsprojekt. Foto: Jessica Kriström, IVL.

Om man skulle genomföra energieffektiviseringsåtgärder hos Sveriges alla bostadsrättsföreningar skulle detta leda till stora energibesparingar. Det skulle dessutom spara pengar åt föreningarna. Trots detta uteblir många energieffektiviseringsprojekt. Det beror bland annat på att bostadsrättsföreningar är beroende av samsyn i dess beslut och har inte samma resurser eller kapacitet som stora fastighetsbolag för att genomföra åtgärder. Externa konsulter skulle kunna genomföra projekten åt bostadsrättsföreningarna men energitjänstemarknaden har hittills inte visat något större intresse för mindre, privata aktörer.

I detta projekt hade man som mål att öka antalet genomförda energieffektiviseringsåtgärder i bostadsrättföreningar genom att utveckla energitjänster anpassade efter föreningars önskemål, förutsättningar och behov.

Resultat

Energitjänsten som utvecklades bygger på ett genomförande i tre steg:

  1. kartläggning och förslag på åtgärder
  2. genomförande och optimering
  3. uppföljning

Energitjänsten presenterades för nio bostadsrättsföreningar inom HSB Södermanland. Utav dessa valde tre bostadsrättsföreningar att gå vidare och köpa energitjänsten. För dessa föreningar var det avgörande att någon i föreningen varit pådrivande och kontaktat HSB för att få energitjänsten presenterad. En viktig del var att erbjudandet presenterades för hela styrelsen vid ett och samma tillfälle. På så sätt fick alla ledamöter en tydligare bild av erbjudandet och kunde direkt få svar på sina frågor.

Sex föreningar valde att inte köpa tjänsten. Den huvudsakliga anledningen var att de behövde prioritera andra pågående eller planerade åtgärder. Föreningarna uppfattade inte heller, eller var osäkra på, nyttan med energitjänsten.

Nytta

Projektet visar hur viktigt det är för en energitjänstleverantör att anpassa energitjänster för de behov bostadsrättsföreningar har, både tekniskt och kommunikativt. Denna studie kan hjälpa dessa leverantörer att anpassa sina tjänster till bostadsrättsföreningar för att nå en ny kundkrets.

Fakta

Titel

Energitjänster för bostadsrättsföreningar

Författare

Matschke Ekholm Hanna, Thörn Philip

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

2017:22

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, HSB Södermanland

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-13