Energirenovering eller riva och bygga nytt? - ett livscykelkostnadsperspektiv

Här utvärderas valet mellan energirenovering kontra att riva och bygga nytt utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv. Studien visar att kostnaden för att energirenovera är lägre än att riva och bygga en ny byggnad.

Bostäder står för ca 27 % av den totala energianvändningen i EU. Nya byggnader har ofta bättre energiprestanda jämfört med äldre. Ett sätt att minska energianvändningen i byggnadssektorn är att riva byggnader med låg energiprestanda och bygga nytt med bättre energiprestanda.

Syftet med studien är att utvärdera energirenoveringar av flerfamiljshus avseende effekterna på bl.a. uppvärmningsbehov och livscykelkostnader. För att studera valet mellan energirenovering kontra att riva och bygga nytt har ett svenskt flerfamiljshus, byggt 1961, som genomgått energirenovering studerats. Detta görs genom dynamisk byggnadssimulering, beräkning och optimering av livscykelkostnader, samt en enkätstudie hos de boende. Mätningar har även utförts i byggnaden och använts som indata för att validera resultaten. Byggnadstyper som representerar svenska byggnadstyper från 40-, 50- och 70-talet har också tagits med i analysen.

Resultat

Analyserna visar att den energirenovering som genomfördes i byggnaden ledde till en minskning av uppvärmningsbehovet med 44 % och en förbättring av inomhusmiljön. De boende uppfattade också inomhusmiljön som bättre efter renoveringen. Kostnaden för att energirenovera visades lägre än att riva och bygga nytt.

Nytta

Vi står inför utmaningen att renovera ett åldrande byggnadsbestånd med låg energiprestanda. Kostnadseffektivitet är centralt vid energirenoveringar och energieffektivisering, denna studie visar exempel på effekterna av energirenoveringar och dess livscykelkostnader.

Fakta

Titel

Energy renovation of multi-family buildings in Sweden – An evaluation of life cycle costs, indoor environment and primary energy use, and a comparison with constructing a new building

Författare

La Fleur, Lina

Publiceringsår

2019

Förlag

Linköpings Universitet

ISBN

978-91-7685-007-7

Annat rapportnummer

ISSN 0345-7524

Kontaktuppgifter författare

Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No. 2008

Deltagande organisationer

Linköpings Universitet

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-11-15