Energimässig och geografisk jämförelse av FTX och FX system

Två olika renoveringslösningar för värmeåtervinning i miljonprogrammet har simulerats för ett hus vid olika geografiska lägen. Aspekter som har studerats är bland annat primärenergi och energikostnad.

Denna rapport omfattar en energimässig och geografisk jämförelse mellan två alternativa renoveringslösningar för värmeåtervinning i flerbostadshus. Jämförelsen omfattar ett flerbostadstyphus som är representativt för miljonprogrammet, och genomfördes på grund av den debatt som pågår om vilket system som fungerar bäst vid renovering av flerbostadshus. Projektarbetet genomfördes med simuleringar i programmet TMF-Energi 2.2 framtaget av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Resultat

Resultaten visade att det inte fanns någon gräns eller gråzon i landet, FTX-systemet var mer effektivt inom primärenergianvändning men inte lika energikostnadseffektivt över hela landet. FX-systemet visade högre primärenergianvändning i hela landet men var mest energikostnadseffektivt överallt. Diskussionsdelen i rapporten innehåller diskussion över en rad olika ämnen t.ex. primärenergifaktorer, hur BBR kraven klaras, ”smutsig” el och hur en byggnads lufttäthet påverkar resultatet.

 

Slutsatserna för arbetet innefattar att FTX-systemet är mest primärenergieffektivt och FX-systemet mest energikostnadseffektivt. Det blev ingen gråzon eller gräns i landet för det valda testobjektet, och FTX-systemet påverkas mer av varierande lufttätheter än FX-systemet.

Nytta

Rapporten ger en pusselbit i valet av energiåtgärder i flerbostadshus även om många fler pusselbitar behövs för att göra valet.

Fakta

Titel

Energimässig och geografisk jämförelse av FTX och FX system

Författare

Fredin Andreas, Snöborgs Oscar

Publiceringsår

2014

Förlag

Högskolan i Dalarna

Rapportör

Johansson, Dennis

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-04