Energieffektivisering med Rekorderlig Renovering

Varje byggnad är unik, vilket betyder att det finns energieffektiviseringsåtgärder som passar bättre och sämre att genomföra. Detta är en guide för att lyckas med en energieffektiviserande renovering.
Bilden illustrerar BeBos Rekorderlig Renovering där renoveringsprocessen delas upp i tre etapper, Förberedelse, genomförande och uppföljning. Bildmaterialet används med godkännande från BeBo.

Erfarenheter från energirenoveringsprojekt är att de sällan uppnår beräknad energibesparing. En avgörande orsak till att fel åtgärder genomförs och energibesparingen inte uppnås är brister i systemkompetens, hos fastighetsägare eller konsult.

Denna guide har tagits fram av BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Guiden syftar till att öka energibesparingen, minska risken för suboptimering av åtgärder och öka fastighetsägarens och projektorganisationens möjlighet att prioritera bland de tekniska produkter och system som finns på marknaden.

Resultat

Genom att paketera åtgärder istället för att se på dem enskilt, kan åtgärder med god lönsamhet användas för att finansiera mindre lönsamma åtgärder. På detta sätt kan ofta en halvering av energianvändningen uppnås inom fastighetsägarens krav för lönsamhet.

 

Nytta

En avgörande orsak till att fel åtgärder genomförs och att energibesparingen inte uppnås är brister i systemkompetens, både hos fastighetsägare eller konsult. Att ta stöd av BeBos metod för energieffektiviserande renovering ökar kunskapen om byggnaden och möjligheten att nå tänkt resultat.

Att arbeta metodiskt minskar risken för suboptimering av åtgärder. Möjligheten för fastighetsägare och projektorganisation att prioritera bland tekniska produkter och system som finns på marknaden, istället för att förlita sig på enskilda leverantörer belyses.

Fakta

Titel

Energieffektivisering med Rekorderlig Renovering

Publiceringsår

2018

Rapportör

CIT Energy Management

Kontaktuppgifter rapportör

kajsa.andersson@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-02-25