Energieffektivisering av klimatskal – miljonprogrammets flerbostadshus

Här görs undersökningar och beräkningar i syfte att energieffektivisera klimatskalet hos ett flerbostadshus från miljonprogrammet. Resultatet jämförs med gällande och framtida energikrav.

Under miljonprogrammet, år 1964-1975, byggdes över 1 miljon bostäder i Sverige och det är nu hög tid för omfattande renoveringar av dessa.

I detta examensarbete har undersökningar gjorts i form av täthetsprovning och termografering. Resultatet har använts i beräkningar där såväl enskilda åtgärder som åtgärdspaket bedömts. Hänsyn togs inte till möjliga åtgärder av installationer, arkitektoniska värden eller ekonomi.

Undersökningar och beräkningar gjordes endast för de energiförbättringar som kan uppnås genom att åtgärda klimatskalet.

Resultat

Den största minskningen av energianvändning visade sig kunna uppnås genom att genomföra ett av de föreslagna åtgärdspaketen. Detta beräknades ge en minskning av bostadshusets energianvändning på 32,3 %.

Den enskilda åtgärd som gav den största förbättringen var att byta ut bostadshusets fönster och balkongdörrar. Detta gav en besparing av 16,4 % energi. Viktiga slutsatser från projektet är att klimatskalet spelar en stor roll för en byggnads energianvändning.

Nytta

Bara genom att åtgärda brister i klimatskalet kan stor del av energimålet som blir gällande 1 januari 2021 nås, men det är viktigt med fuktsäkerhetsprojektering så att inte åtgärderna leder till fuktskador.

Fakta

Titel

Energieffektivisering av klimatskal – miljonprogrammets flerbostadshus

Författare

Villegas Ramirez, Ricardo

Publiceringsår

2014

Förlag

Högskolan i Dalarna

Rapportör

Johansson Dennis

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@hvac.lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-09-11