Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort

Ett innovativt LED-belysningssystem installerades i två konferensrum i Lund, där både statisk och dynamisk belysning testades. Enkätstudien visade att besökarna var nöjda.

LED-belysningen tillåter stora energibesparingar men om de gamla lamporna bara ersätts med nya LED-armaturer, utan att redesignera systemet, uppstår ofta komfortproblem. Detta har hämmat spridningen av LED-belysning i kontorsmiljöer. Detta projekt har undersökt hur bytet från standard- till ny LED-belysning vid två konferensrum i kontorsmiljö i Lund har påverkat energikonsumtionen och den visuella komforten.

Två olika system har testats: en med pendlade armaturer och downlights, och en med infällda armaturer. Den nya belysningen har testats i två inställningar, dels med konstant och dels med varierande dagsljus-liknande ljustemperatur under dagen. Ljusmätningar och en enkätundersökning har genomförts för att utforska hur ljuset upplevdes av mötesdeltagarna i konferensrummen.

Resultat

Inom ramen av projektet har en energibesparing på 35 eller 46% (beroende på belysningssystemet) nåtts. Mätningarna har visat att flimmer har uppstått vid bytet, även om det inte har märkts av deltagarna i studien. Reaktionerna på den nya belysningen var mestadels positiva till väldigt positiva, även om ett par deltagare inte alls tyckte om det blåare ljuset vid den dynamiska inställningen. Deltagarna rapporterade också att även om ljuset upplevdes som hårdare, kallare och mindre behagligt så går det att se betydligt bättre i rummen efter bytet av armaturer. Vidare studier i den här riktningen måste genomföras för att ge statistisk relevans, eftersom deltagandet i enkätundersökningen har varit lågt. Tyvärr var deltagandet i enkätstudie inte tillräckligt högt för att ge statistiskt relevans.

Nytta

För belysningsbranschen innebär detta nya möjligheter att utveckla koncept för hur man utformar sina produkter och belysningslösningar anpassade för kontorsmiljöer. För fastighetsbolagen innebär det möjligheter att erbjuda lokaler som medför en stimulerande och produktiv arbetsmiljö.  Resultaten kommer att öka kunskapen om god energieffektiv belysning för kontor och med mer kunskap inom området kommer det att vara möjligt att utveckla bättre belysningskoncept och därmed göra byte till energieffektiv belysning mer attraktivt och lönsamt.

Fakta

Titel

Energieffektivbelysning, upplevelse och komfort

Författare

Liinanki, Matilda; Sacco, Francesco

Publiceringsår

2017

Kontaktuppgifter författare

matilda.liinanki@ri.se, francesco.sacco@ri.se

Deltagande organisationer

RISE, Wihlborgs, Zumtobel

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2017-12-29