Energianalys och lönsamma åtgärdspaket i småhus

Fyra typiska småhus av olika ålderskategori har genomgått en energianalys för att identifiera tekniskt möjliga åtgärder för att minska energianvändningen. Det visas att det går att göra lönsamma åtgärdspaket som halverar energianvändningen i 2 av 4 studerade hus.
Med hjälp av Belok Totalmetodik kan småhusägare och ägare av mindre fastigheter spara energi vid en renovering.

I denna studie illustreras en metod för att hjälpa småhusägare och ägare av mindre fastigheter att spara mer energi vid renovering. Genom att paketera energiåtgärder och räkna med paketets totala lönsamhet istället för att se på lönsamhet för varje enskild åtgärd sparas mer energi inom fastighetsägarens krav för lönsamhet.

Metoden som används, BELOK Totalmetodik, utvecklades ursprungligen för användning i lokaler och kommersiella byggnader, men målet med studien är att visa metodens tillämpning även för mindre fastigheter som småhus.

I den här studien har fyra typiska småhus av olika ålderskategori genomgått en energianalys för att identifiera tekniskt möjliga åtgärder för att minska energianvändningen. Dessa åtgärder har sedan satts samman till ett antal åtgärdspaket för att slutligen lönsamhetsberäknas med hjälp av BELOK Totalverktyg.

 

Resultat

Resultatet visar att det går att göra lönsamma åtgärdspaket som når en halvering av energianvändningen (både köpt energi och primärenergi) i 2 av 4 studerade hus. De två hus som klarar av att lönsamt halvera energianvändningen är båda uppvärmda med el utan värmepump eller energiåtervinning på ventilationen. Om man har ett relativt billigt uppvärmningssätt (fjärrvärme kontra el) eller om byggnaden redan har en låg energianvändning är det svårt att nå en lönsam halvering. Det går dock att hitta mindre åtgärdspaket som är lönsamma och samtidigt innebär en betydande energieffektivisering.

En annan slutsats från resultaten är att det är relativt enkelt att göra stora besparingar i både köpt energi och primärenergi i ett eluppvärmt hus genom att installera någon form av värmepump.

 

Nytta

Det som avgör fastighetsägarens beslut om åtgärdspaket är ofta dels osäkerheten om vad som är rätt åtgärder men också o kostnaden och lönsamheten med investerat kapital.

Metoden som visas i denna rapport kan avsevärt minska dessa osäkerheter och på så vis även underlätta vid kreditgivares bedömning när eventuella lån ska beviljas. Studien och metodiken kan därmed hjälpa ägare av mindre fastigheter att nå en högre energieffektiviseringsgrad vid renovering.

Fakta

Titel

Energianalys och lönsamma åtgärdspaket i småhus

Författare

Heier, Johan. Bergdahl, Martin. Börjesson, Petter

Publiceringsår

2014

Deltagande organisationer

Lågan, Energimyndigheten, ByggDialog Dalarna samt Högskolan Dalarna

Rapportör

Andersson, Kajsa

Kontaktuppgifter rapportör

kajsa.andersson@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-02-26