Energi och klimateffektiva byggsystem - Miljövärdering av olika stomalternativ

Utvärdering av skillnaden i miljöpåverkan mellan trä- och betongstomme för brf.Viva. Medvetna val gör att det går att minska påverkan från betongen.

De olika stomalternativ som har utvärderats är prefabricerad betong, platsgjuten betong och massivträ, alla föreslagna av kommersiella ledande leverantörer. Rapporten innefattar specifikt krav på likvärdiga funktioner under byggnadens användningsfas. Utifrån de krav som ställs i Vivaprojektet; beständighet, brand, ljud och energianvändning enligt boverkets byggregler BBR samt Riksbyggens egna krav; Miljöbyggnad Guld och 100 år livslängd, har en utökad byggnadsteknisk tolkning och resultatredovisning gjorts. Då alternativen har olika, och även olika kända, långtidsegenskaper, har dessa funktionskrav hanterats genom att etablera olika scenarier enligt EPD-standarden EN 15978.

Resultat

Resultaten visar inga signifikanta skillnader vid samma funktioner under livslängden, varken för klimat eller för primärenergi mellan betong- och träkonstruktionerna. Detta gäller då man aktivt jobbat med att minska betingens klimatpåverkan. De skillnader som redovisas är alltså mindre än de osäkerheter som studien har. Studien visar dock på att osäkerheterna vid jämförelser av olika konstruktioner och alternativa lösningar är mycket stora. Faktorer som livslängd, beaktande av funktionskrav, transporter, konstruktion och konstruktionsdetaljer m.m. påverkar resultatet.

Nytta

Att känna till hur olika stommaterial påverkar en byggnads miljövänlighet gör att beslutsfattare och byggherrar kan fatta strategiska beslut som minskar klimatpåverkan från våra byggnader.

Fakta

Titel

Energi och klimateffektiva byggsystem - Miljövärdering av olika stomalternativ

Författare

Kurkinen, Eva-Lotta, Noren, Joakim, Penaloza, Diego, Al-Ayish, Nadia, During, Otto

Publiceringsår

2016

ISBN

0284-5172

Annat rapportnummer

SP Rapport 2015:70

Kontaktuppgifter författare

eva-lotta.kurkinen@ri.se

Deltagande organisationer

Riksbyggen, Cementa, RISE, CBI

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se

Byggårsintervall start

2017

Byggårsintervall stopp

2019
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-06-25