En studie av möjligheten att öka den värmelagrande förmågan hos betong

Möjligheten att förbättra betongs termiska egenskaper med tillsatsmaterial undersöks. Det visas att betong med expanderad grafit/mässing har högre värmeledningsförmåga och högre värmekapacitet jämfört med referensbetongen.

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av energiförbrukningen i Sverige. Den största energiposten för byggnader, sett till ett livscykelperspektiv, är driftskedet. Tunga byggnadsmaterial som betong har hög värmekapacitet och bidrar till att ge byggnader en termisk tröghet. Byggnadernas temperatur ändras inte så snabbt när utetemperaturen förändras eftersom betong kan innehålla stora mängder lagrad värme. Detta kan ofta ge positiva effekter på energiförbrukning, termisk komfort och effektbehov.

 

Syftet med studien är att mäta och utvärdera de termiska egenskaperna för olika betongsammansättningar. Betong med olika tillsatsmaterial gjuts och utvärderas med fokus på de termiska egenskaperna: värmelednings-förmåga och värmekapacitet. De undersökta tillsatsmaterialen är exempelvis magnetit, stålfiber samt mässingsspån. Mätningarna utförs på både fuktig och torr betong.

Resultat

Resultaten visar att betong med expanderad grafit, mässing eller mycket stålfiber har både högre värmeledningsförmåga och högre värmekapacitet jämfört med referensbetongen. Resultaten påvisar att mer cementpasta minskar värmeledningsförmågan men ökar värmekapaciteten. Resultaten visar också på att hög fuktighet bidrar till ökad värmeledning i de flesta betong.

Nytta

Med kunskaper om betongens värmelagrande egenskaper kan man i ett tidigt projekteringsstadium förutse vilka installationer som behöver göras för att uppnå god komfort med lägsta möjliga energiåtgång. Genom att sänka energiförbrukningen i driftskedet kan det göras ekonomiska vinster samtidigt som miljöpåverkan blir mindre.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

En studie av möjligheten att öka den värmelagrande förmågan hos betong

Författare

Herlin, Alexander; Johansson, Gabriel

Publiceringsår

2011

Annat rapportnummer

ISRN: LUTVDG/TVBM--11/5080--SE(1-65)

Deltagande organisationer

Lunds Tekniska Högskola

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Publicerat: 2019-07-04