Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning

Denna vägledning har skapats för att integrera ekosystemtjänster i stadsplaneringen, och kan bidra till byggandet av hållbara städer.

Över 50% av jordens befolkning bor i städer, och andelen ökar i snabb takt. Stadsbyggare står både inför utmaningen att stärka den biologiska mångfalden i staden, och att hantera effekterna av klimatförändringarna.  Denna vägledning har skapats inom ramen för det Vinnovafinansierade samarbetsprojektet C/O City. Inom projektet har representanter ifrån bland annat kommun, forskning, fastighetsbolag, konsult- och arkitektsbranschen samarbetat för en höjd kompetens och medvetenhet kring stadens ekosystemtjänster.

Resultat

Vägledningen tydliggör hur ekosystemtjänster ska kunna komma in i planprocessen och integreras i stadsplaneringen. Vägledningen består av en överblick över ekosystemtjänster som koncept och dess roll i staden. Vägledningen omfattar också en arbetsgång för att arbeta med ekosystemtjänster, indelad i tre steg; identifiera, bedöma och verkställa.

Vidare presenteras också verktyg som stöd för att integrera ekosystemtjänster i planprocessen, med bland annat en listning över tillgängliga aktörer, underlag, styrmedel och variabler.

Slutligen omfattar också vägledningen goda exempel på urbana ekosystemtjänster i svenska städer och kommuner, och även lösningar som tillämpats av svenska byggföretag.

Nytta

Vägledningen kan bidra till en större spridning av ekosystemtjänster genom en större integration i stadsplaneringens planprocess. De goda exemplen kan också bidra med inspiration, såväl som kunskaper kring processer för införandet av ekosystemtjänster genom att fungera som en länk mellan planprocessens steg och forskningen inom ekosystemtjänster.

Fakta

Författare

Hård af Segerstad, Louise (Albaeco); Johansson, Evelina (White); Keane, Åsa (White); Philipson, Kristina (White); Stenkula, Ulrika (White); Wijkmark, Jan (White)

Publiceringsår

2014

Deltagande organisationer

Albaeco, Ekokultur, Esam, JM, Malmö Stad, NCC, SP, Stockholm Resilience Centre, Stockholms stad, U&we, Vinnova, White arkitekter, WSP

Rapportör

Jeanette Green

Kontaktuppgifter rapportör

jeanette.green@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2018-11-15