Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod

Vad är ekosystemtjänster och hur kan stadsgrönska tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning?

Rapporten är en vägledning från Boverket som riktar sig till dig som arbetar med planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Den handlar om varför och hur vi kan integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster och på så sätt skapa en både mer hållbar och bättre livsmiljö.

 Vägledningen har fokus på ekosystemtjänsterna i den byggda miljön och hur dessa tjänster kan integreras i fysiska planeringen, vid bygglov, i byggande och i förvaltning med syfte att skapa levande städer och tätorter. Den svarar på frågorna vad, varför, när och hur ekosystemtjänster kan integreras i arbetet.

Resultat

Vägledningen behandlar följande områden:

  • Det här är ekosystemtjänster
  • Ekosystemtjänster och PBL
  • Därför behöver vi naturen
  • Gröna lösningar för ekosystemtjänster i praktiken
  • Platser i staden och på tomten som kan göras grönare
  • Ekosystemtjänster i planering – metod
  • Ekosystemtjänster i byggande – metod
  • Verktyg och underlag

Nytta

Ökad kunskap om ekosystemtjänster och hur de fungerar leder till fler gröna ytor i städerna som i sin tur skapar trivsel och andra fördelar så som bättre mikroklimat och dagvattenhantering.

Fakta

Titel

Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod

Författare

Boverket

Publiceringsår

2019

Rapportör

Kurkinen, Eva-Lotta

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-07-02