Cityfied- Idrifttagande och provning

Genom denna studie skapades ett ramverk och specifika procedurer för idrifttagande och provning av energibesparingsåtgärder i CITyFiED:s svenska demonstrationsprojekt, Linero.

Inom CITyFiED-konsortiet utvecklas demonstrationsprojekt för optimerade energisystem för att skapa en drastiskt förhöjd energieffektivitet av bostadsområden. CITyFiED omfattar totalt tre energianpassningsprojekt i Laguna de Duero i Spanien, Soma i Turkiet och Lund i Sverige. Idrifttagandeprocessen och provning av energibesparingsåtgärder är en viktig fråga för de tre demonstrationsprojekten. En plan för idrifttagande skapades för att definiera tillvägagångssättet för den första justeringen, och för att definiera testet av den övergripande prestanda samt för uppföljning av implementerade energibesparingslösningar.

 

Resultat

Grunden för idrifttagning för ett svenskt bygg- och installationsprojekt är kontrollplanen. Det är kvalitetsansvariges ansvar att tillsammans med byggherre se till att kontrollplanen följs. Planen innehåller en uppsättning kontroller där entreprenörens självkontroller är av stor betydelse. Den innehåller även inspektioner av en certifierad inspektör.

Driftsättning och provning i CITyFiED-projektet för fjärrvärme, smarta nät och IKT-åtgärder följer sju nyckelfaser. Förberedelser och planeringsstadiet; Det mekaniska genomförandet och integritetskontrollen; Pre-idrifttagning, idrifttagning och driftstestning; ”Start och första körning”; Prestanda och godkännande test; Post-commissioning; Avveckling (decomissioning).

Nytta

Denna studie bidrar med en stor mängd information angående idrifttagande och provning av energieffektiviseringsåtgärder för bostadsområden. Fastän studien i sig är avgränsad till ett specifikt bostadsområde, kan stora delar av denna studie ge praktiska kunskaper åt liknande projekt för energianpassning. Inte minst bidrar denna studie med ett flertal utförliga exempel på tillämpningar av energianpassningsåtgärder, och fungerar som  föregångare och inspiration för framtida liknande projekt.    

Fakta

Titel

RepliCable and InnovaTive o Future Efficient Districts and cities. Commissioning and test procedure for the Swedish demonstrator

Författare

Faraguna, Carolina; Green, Jeanette; Skarrie, Håkan; Eriksson, Thomas; Silverberg, Victoria

Publiceringsår

2015

Annat rapportnummer

D 4.9

Kontaktuppgifter författare

IVL Svenska Miljöinstitutet, Box 210 60, 100 31 Stockholm

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Kraftringen, LKF, KEAB

Rapportör

Jeanette Green

Kontaktuppgifter rapportör

- jeanette.green@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-06-12