Det är inte bara fukten som är problemet med krypgrunden

Marken i en traditionell krypgrund avger fukt, lukt och radon. Tyvärr är det vanligt att konstruktionen ändå inte skyddas mot detta.

Uteluftsventilerade krypgrunder blev kända som riskkonstruktioner för över 30 år sedan, framför allt i konstruktioner med träbjälklag. Även om man kan säkerställa att det är torrt i kryputrymmet är risken för mikrobiell påväxt stor, likaså kan radon och elak lukt från marken läcka upp till inomhusmiljön även genom små otätheter.

Resultat

Artikeln ger några exempel på dellösningar för att krypgrunden ska uppfylla Boverkets byggregler. En fuktsäkerhetsprojektering med beräkningar av fukttillstånd och mätningar som visar att konstruktionen och alla material inte utsätts för förhållanden som leder till fuktskador. Fuktkänsliga material bör skyddas och alla kalla ytor bör isoleras. Träbjälklag är i allmänhet inte lufttäta så därför bör lösningar som ska hindra radon och mögelemissioner ha dokumenterad funktion även när de är monterade.

Nytta

Att ta hänsyn till och göra åtgärder mot markproblem i krypgrunder gör att man uppfyller kraven i Boverkets byggregler samtidigt som fuktskador och innemiljöproblem kan undvikas.

Fakta

Titel

Det är inte bara fukten, utan även marken som är problemet med krypgrunden

Författare

Olsson, Lars – Mjörnell, Kristina – Samuelson, Ingemar – Harderup, Lars-Erik – Hagentoft, Carl-Eric

Publiceringsår

2015

Tidskriftstitel

Bygg & Teknik

Tidsskriftsnummer

7

Kontaktuppgifter

lars.olsson@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden, Lunds tekniska högskola, Chalmers

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-02