Den nya generationens solskydd producerar även förnybar el

Behovet av luftkonditionering i lokaler kommer att öka framöver och solskydd kan effektivt minska behovet av kyla. Om solskydden har inbyggda solceller bidrar de dessutom till att producera förnybar el.
Foto: Bruno Germany, Pixabay

I ett flerårigt forskningsprojekt har företag från solskydds- och solelbranschen tillsammans med arkitekter, byggbolag och fastighetsägare, undersökt hur solskydd och solceller kan kombineras. Genom att använda solskydd kan man minska behovet av att tillföra kyla. På så sätt minskas byggnadens totala energianvändning och eleffektbehov. Idag kombinerar man sällan solskydd och solceller och därför har detta projekt genomförts.

Projektets övergripande syfte var att öka intresse, kunskap och acceptans för solskydd och även i kombination med solceller. Man har bland annat arbetat med produktutveckling samt installerat olika typer av demonstrationsanläggningar på en kontorsbyggnad i Borås.

Resultat

Resultaten från demonstrationsanläggningarna visar bland annat att det krävs ett tätt samarbete mellan olika aktörer för att kunna samordna ekonomi, teknik och estetik för att helheten ska bli bra.

Lärdomar från projektet och utvärderingen av demoanläggningen har sammanställts i en vägledning riktad till arkitekter, beställare och andra intressenter. Vägledningen tar upp till exempel varför man behöver solskydd och varför de ska kombineras med solceller. Den inkluderar även vad man ska tänka på vid utförande och andra saker som gör att tekniken blir lönsam. Ett analysverktyg har också tagits fram för att förbättra kommunikationen kring estetik mellan de olika aktörerna.

Nytta

Den primära målgruppen är fastighetsägare/byggherrar och arkitekter som kan styra över utformningen av solskydd och vill spara energi genom att minska behovet av kyla. Vägledningen kan även komma till nytta för entreprenörer inom bygg, solel och solskydd samt produktutvecklare som kan hitta nya affärsmöjligheter.

Fakta

Titel

Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv

Författare

Kovacs Peter, Hemlin Olleper, Persson Jon, Ollas Patrik, Larsson David, Femenias Paula, Thuvander Liane, Fahlén Elsa

Publiceringsår

2019

Annat rapportnummer

2018:24, 40842-1

Deltagande organisationer

– RISE Research Institutes of Sweden i samverkan med Sveriges Byggindustrier, Chalmers, Lunds Universitet, Solkompaniet, PPAM, Svensk Solenergi, Svenska Solskyddsförbundet, Kjellgren Kaminsky Architecture, Inobi, Västfastigheter, Allbohus, NCC, PEAB och Wästbygg.

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-04-21