Delningsekonomi för kommuner och dess invånare

Delning är en del av att förändra vår konsumtion i en mer hållbar riktning. Läs om hur din kommun skulle kunna komma igång med delningsekonomi eller hur du som individ kan bidra till hållbar konsumtion.
Foto: Peggy und Marco Lachmann Anke, Pixabay

Delning handlar om att ge varandra tillgång till underutnyttjade resurser som saker, ytor, transporter eller kompetens. Det kan ske med eller utan vinstsyfte, privat eller kommersiellt och i de flesta fall utan ägarbyte.

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt delning i svenska kommuner genom litteraturstudier, enkäter och intervjuer och gjort bedömning av möjlighet för minskad miljöpåverkan.

Syftet med projektet var att vägleda kommuner i hur de kan dela mer mellan sina verksamheter och med sina invånare när det gäller till exempel yta, mobilitet, saker eller kompetens. Genom projektet ville man öka kunskapen om vilka resurser kommuner delar, varför delning sker och vilka hinder som finns för delning och samtidigt inspirera fler kommuner att dela resurser genom att synliggöra konkreta initiativ och dess miljöbesparingar.

Resultat

Man kan se att många kommuner idag har enstaka initiativ för ökad delning, men det finns oklarheter och hinder för att delningen ska kunna skalas upp och utvidgas till fler områden. Främst är det transportmedel och ytor som delas men även verktyg, utrustning, tid, kompetens och digitala plattformar delas.

Som komplement till projektets rapport har en vägledning tagits fram för hur kommunen kan jobba för att öka delningsekonomin inom kommunens verksamheter och mellan kommunen och invånarna. Vägledningen heter ”Dela prylar, yta, bil och tid. En vägledning till delningsekonomi i kommunerna” finns att ladda ner på www.ivl.se. I rapporten och vägledningen har framgångsfaktorer identifierats för hur kommuner kan jobba med delningsinitiativ. Det kan bland annat vara att erbjuda välfungerande plattformar och system för delning eller att samverka kring och synliggöra delningsinitiativ från andra aktörer.

Nytta

Kommuner och dess invånare är viktiga aktörer i omställningen till delningsekonomi. Genom denna vägledning kan kommuner och privatpersoner få tips på vad som kan delas, vilka hinder och drivkrafter som finns samt hur man kan dela.

Fakta

Titel

Dela prylar, yta, bil och tid - Delningsekonomi i kommunerna 2. Dela prylar, yta, bil och tid - En vägledning till delningsekonomi i kommunerna

Författare

Andersson Tova, Matschke Ekholm Hanna, Fjellander Liv, Harris Steve, Ljungkvist Hanna och Zhang Yuqing

Publiceringsår

2018

ISBN

1.978-91-88787-72-9 2.ISSN 1103-4092

Annat rapportnummer

1.B 2311 2.C336

Deltagande organisationer

Avfall Sverige, IVL Svenska Miljöinstitutet

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2020-02-27