Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende

Den här kunskapssammanställningen går igenom aktuell forskning om hur tillgång på dagsljus, utblick och artificiellt ljus påverkar oss i arbetet och tydliggör sambandet mellan dagsljus och hälsa.
Foto: Muntzir Mehdi, Pixabay

Syftet är att få ett underlag för att förbättra framtida föreskrifter och att de som bygger ska få bättre underlag för att planera för goda ljusförhållanden från start.

Dagsljuset är viktigt för att reglera vår sömn- och vakenhetsrytm, gör att våra vitala organ fungerar på ett bra sätt och bidrar också till ett bra humör. Den här kunskapssammanställningen går igenom aktuell forskning om hur tillgång på dagsljus, utblick och artificiellt ljus påverkar oss i arbetet.

Resultat

Idag saknas det tydliga rekommendationer avseende arbetsmiljö och dagsljusexponering på arbetsplatsen. Bristen på dagsljus har en negativ inverkan på människors hälsa och beteende.

Nytta

Faktainsamlingen tydliggör sambandet mellan dagsljus och hälsa och belyser vikten av tillgång till rätt sorts ljus på arbetsplatsen för en god arbetsmiljö.

Kunskapssammanställningen vänder sig till aktörer i arbetslivet med intresse för hälsa och välbefinnande men också till myndigheter, inspektörer, ljusplanerare, arkitekter och byggare och ger värdefull kunskap inför utformning av dagsljusexponering och planering för goda ljusförhållanden på arbetsplatsen.

Fakta

Titel

Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende

Författare

Arne Lowden

Publiceringsår

2019

Annat rapportnummer

Kunskapssammanställning 2019:2

Deltagande organisationer

Arbetsmiljöverket

Rapportör

Björnsson, Lars-Henrik

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2020-08-19